Longitudinální studie orálního zdraví předškolních dětí – výsledky vstupního klinického vyšetření.


Longitudial Study of Oral Health in Preschool Children - Results of Entry Clinical Examination

The aim of this study is to present the results of the entry clinical dental examination focused on dental status and caries experience of pre-school children attending kindergartens in Prague and Hradec Králové. The total number of 300 children aged 3 - 4 years has been examined. Selection criteria were no systemic disease of child and informed consent of parents. Following parameters were calculated: % caries free, dt, dmft, ri, sci and presence of dental plaque on upper incisors. The proportion of 57.10 % of children had intact primary dentition. The % of children with treated dentition was 3.65 and 39.25 % of children had one or more untreated decayed teeth. The mean count of dmft was 1.75 (1.96 dmft in boys and 1.63 dmft in girls). Significant caries index (sci) was 5.96 ( 6.50 in boys and 5.72 in girls). Restorative index (ri) amounted to 17.30 %. Detectable amount of plaque on upper incisors has been found in 61.95% of children.

Key words:
oral health - caries experience - dental status - preschool children


Autoři: R. Ivančaková 1;  Z. Broukal 2;  E. Lenčová 2;  L. Mrklas 2
Působiště autorů: Stomatologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové přednostka doc. MUDr. V. Hubková, CSc. 1;  Výzkumný ústav stomatologický 1. LF UK a VFN, Praha přednostka prof. MUDr. J. Dušková, DrSc. 2
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 107, 2007, 5, s. 113-116

Souhrn

Cílem této práce je prezentace výsledků vstupního klinického stomatologického vyšetření, zaměřeného na stav chrupu a výskyt zubního kazu u předškolních dětí, které navštěvují mateřské školy v Praze a v Hradci Králové. Celkem bylo vyšetřeno 300 dětí ve věku 3 až 4 roky, kritériem pro zařazení dítěte do studie byla absence celkového onemocnění a informovaný souhlas rodičů. Hodnoceny byly následující ukazatele: procento dětí s intaktním chrupem, dt, dmft, ri, sci a přítomnost zubního povlaku na horních řezácích. Dětí s intaktním dočasným chrupem bylo 57,10 %, 3,65 % dětí mělo sanovaný chrup a 39,25 % dětí mělo zuby s neošetřeným kazem. Průměrná hodnota kazivosti činila v celém souboru 1,75 kpe zubů, u chlapců 1,95 a u dívek 1,63 kpe zubů. Průměrná hodnota kazivosti u rizikové skupiny dětí, sci index (25 % dětí s nejvyšším indexem kpe ) byla 5,96. U chlapců sci dosáhl hodnoty 6,50 a u dívek 5,72. Stupeň ošetření, ri index (vyjadřuje procentuální míru ošetření) činil 17,30 %, 61,95 % dětí mělo na horních řezácích přítomný zubní povlak.

Klíčová slova:
orální zdraví - kazivost - stav chrupu - předškolní děti


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 5

2007 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×