Koroze dentálních slitin


Corrosion of Dental Alloys

This clinical study assessed the corrosion behaviour of 4 types of nickel- chromium casting alloys commonly used in prosthodontic practice.

Aim:
The aim of study was to verify deposition of nickel and chromium into saliva after the dental product insertion into the mouth, to determine their exact concentrations by ET – AAS method. Further on, the project observed dynamics of metals changing release during certain time period and passive layer formation time.

Methods:
The research methodology was based on combining clinical study with laboratory testing. Fifteen volunteers delivered saliva samples to sterile tube at designated time. The saliva was handed over at 0 hours, 0.5 hours, 3 hours after delivering simulated denture made of 4 dental alloys widely available on our market. Last sample was taken after 7 days of everyday denture use for at least 3 hours. Individual samples were analyzed by ET - AAS.

Results:
We collected about 240 saliva samples. Our study determined that chromium release depends on the dental alloy composition and the time after delivering simulated denture. The nickel release depends only on the delivering time, but not on the alloy composition. The highest nickel and chromium release was after 30 minutes, after 7 days the release was approximately the same as in the 3-hour saliva sample.

Conclusions:
Our project demonstrated that all analysed dental alloys – Remanium G soft, Wiron 99, Wirolloy and Heraenium NA could be used for dental dentures producing. Laboratory testing showed, comparing both nickel and chromium releases, Heraenium should be afraid of in the group of patients with the allergy inclination, compared to Remaium G soft and its lowest nickel and chromium concentrations can be considered as secure as possible.

Key words:
dentistry - dental alloy - corrosion - release of Ni and Cr elements


Autoři: L. Vavřičková 1;  T. Dostálová 2;  D. Vahalová 1;  J. Šrámková 3
Působiště autorů: Stomatologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové 1;  Dětská stomatologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 2;  Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Pardubice 3
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 107, 2007, 5, s. 87-93
Kategorie: Články

Souhrn

Klinická studie ukazuje korozní chování 4 typů běžně používaných chróm – niklových dentálních slitin. Cílem této práce bylo ověřit, zda dochází k vylučování iontů niklu a chrómu do slin po vložení stomatologického výrobku do úst a stanovit jejich přesné koncentrace metodou ET-AAS. Projekt se dále zabýval změnami koncentrací výše zmíněných iontů během určité doby.

Metodika výzkumu byla kombinací klinické studie a laboratorních testů. 15 dobrovolníků odevzdávalo v přesně stanoveném čase vzorky slin z ústní dutiny do sterilních zkumavek. Slina byla odebírána v čase 0, po 30 minutách a za 3 hodiny po vložení simulovaného protetického výrobku do úst. Na jeho výrobu byly použity 4 dentální slitiny běžně se vyskytující na našem dentálním trhu. Poslední vzorek byl odebrán za 7 dní, přičemž podmínkou bylo každodenní vložení náhrady do ústní dutiny alespoň na 3 hodiny. Jednotlivé vzorky byly analyzovány metodou ET-AAS.

Celkem jsme shromáždili okolo 240 vzorků. Naše studie prokázala, že vylučování chrómu je ovlivněno složením dentální slitiny a dobou od odevzdání výrobku do úst. Vylučování niklu závisí pouze na době od odevzdání náhrady, nikoli na složení materiálu, z něhož je vyrobena. Nejvyšší koncentrace chrómu a niklu byla po 30 minutách, po 7 dnech byla hladina přibližně stejná jako u vzorků odebraných po 3 hodinách.

Naše práce ukázala, že všechny námi analyzované dentální slitiny – Remanium G soft, Wiron 99, Wirolloy a Heraenium NA mohou být použity pro výrobu stomatologických protéz. Dále při porovnání hladin niklu a chrómu laboratorní testy prokázaly, že by bylo lepší nepoužívat Heraenium NA u pacientů se sklonem k alergii vzhledem k nejvyšším naměřeným koncentracím (v porovnání s nízkými koncentracemi získanými u Remania G soft, které tak může být považováno za nejbezpečnější).

Klíčová slova:
stomatologie - dentální slitina - koroze - uvolňování iontů Ni a Cr


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 5

2007 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×