Kotvení při ortodontické terapii


Anchorage in Orthodontic Treatment

The change in position and relationship of first permanent molars as well as the change in relationship and in axial position of upper and lower incisors in orthodontic therapy with extractions was measured.

The sample comprised 55 patients; 28 patients were treated with extraction of two upper premolars, 27 patients were treated with extraction of four premolars – two in the maxilla and two in the mandible. The mesial movement of molars was present which was planned in many cases, however, in treatment without extractions in lower arch also the unplanned mesial movement of lower molars was found. In 8 of 28 patients without extraction in lower arch the lower incisors moved more than 2 mm in labial direction.

The change in axial position of incisors was significant only in the sample of patients with extraction of four premolars. Interincisal angle increased by 11.18°, apex of the upper central incisor moved in labial direction by 1.02 mm (with regard to NB line). In the sample with extraction of two maxillary premolars there were no statistically significant changes in the axial position of incisors.

Key words:
anchorage in orthodontics - relation of molars - relation and position of incisors


Autoři: M. Špidlen;  M. Kamínek;  M. Halířová
Působiště autorů: Klinika zubního lékařství LF UP a FN, Olomouc přednosta prof. MUDr. M. Eber, CSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 107, 2007, 5, s. 117-122

Souhrn

Autoři měřili změnu v poloze a vztahu prvních stálých molárů a změnu polohy a osového postavení horních a dolních řezáků při extrakční ortodontické terapii.

V souboru 55 pacientů, z nichž 28 bylo léčeno s extrakcemi dvou horních premolárů a 27 pacientů bylo léčeno extrakcemi čtyř premolárů, dvou v horní a dvou v dolní čelisti, došlo k meziálnímu posunu molárů. Posun byl v některých případech plánovaný, u dolních molárů bez extrakcí v dolním oblouku neplánovaný. U 8 z 28 pacientů bez extrakcí v dolním oblouku byly dolní řezáky vykloněny více než 2 mm ventrálně.

Změna osového postavení řezáků byla významná jen u souboru pacientů s extrakcemi čtyř premolárů. Interincizální úhel se zvětšil o 11,18°, apex horního středního řezáku se u téhož souboru posunul vestibulárně o 1,02 mm, vztaženo k linii NB. U souboru s extrakcemi dvou horních premolárů nebyly změny osového postavení řezáků statisticky významné.

Klíčová slova:
kotvení v ortodoncii - vztah molárů - vztah a postavení řezáků


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 5

2007 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×