Úpravy fyziognomie u dětí s morbus Down


Adjustment of Physiognomy in Children with Down Syndrome

The aim of the work was to evaluate the possibility to adjust physiognomy of children with Down syndrome and to create our own modification of the Castillo-Morales method. The cohort included 25 children at the age of 0.5 to 8.22 years and the mean age of 2.79 year. The position of tongue was evaluated in 5 variations, the time of opened mounth for the period of 2 minutes and the lip occlusion in 4 variants in the entry examination and at the end of treatment of dispensary. The therapy was started by a logopedist with individually aimed logopedic exercise, originating in the principles of developmental therapy of neuromotoric skills and digital stimulation of selected points of the face. Pediatric stomatologist applied the exercise by confection vestibular screen, indicated an individual palatal plate with adequate stimulation elements according to age with two oval symmetric resin pelotae: protrusion of the tongue (in entry examination protruding from the mouth in 40% of children) was adjusted in all subjects at the end of the treatment. The long-term opened mouth was observed in 56% of the cohort during the entry examination, but in one child only at the end of dispensary. The permanently closed mouth was detected in the entry examination in 4% of the cohort and in 64% of them at the end of dispensary. A free lip occlusion (in 76% during the entry examination) was markedly adjusted (present in 12% of the cohort at the end of dispensary) and the ability to purse one’s lips was increased from 4% of the cohort in entry examination to 56% of the cohort at the end of dispensary.

It has been proved that the adjustment of physiognomy in children is possible not only at the suckling age, but it is more demanding: the extended complex therapy originating in the Castillo-Morales method, acupressure exercise, myofunctional therapy, special logopedic knowledge, vestibular screen and general muscular (aerobic) excecise.

Key words:
Down syndrome – Castillo-Morales method – therapy – palatal plate – vestibular screen – lip occlusion adjustment


Autoři: K. Nováková 1;  B. Polášková 2;  E. Fritschová 1;  K. Langová 3
Působiště autorů: Klinika zubního lékařství LF UP a FN, Olomouc přednosta prof. MUDr. M. Eber, CSc. 1;  Ordinace klinické logopedie Olomouc 2;  Ústav lékařské biofyziky LF UP, Olomouc přednosta prof. Ing. J. Hálek, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 106, 2006, 4, s. 115-122

Souhrn

Cílem práce bylo posoudit možnosti úpravy fyziognomie dětí s morbus Down a vytvořit vlastní modifikaci metody Castillo-Morales. Soubor tvořilo 25 dětí ve věku 0,5–8,22 roků, s průměrným věkem 2,79. Byla hodnocena poloha jazyka v 5 variacích, doba otevřených úst v období 2 minut a retní uzávěr ve 4 variantách při vstupním vyšetření a při ukončení terapie a dispenzarizace. Léčbu zahajoval logoped individuálně cílenými logopedickými cviky, vycházejícími z principů vývojové terapie neuromotoriky a digitální stimulací vybraných bodů obličeje. Pedostomatolog aplikoval cviky konfekční vestibulární clonou, indikoval individuální patrovou desku s přiměřenými stimulačními prvky podle věku se dvěma oválnými symetrickými pryskyřičnými pelotami. Protruze jazyka (při vstupním vyšetření u 40 % dětí vyčníval z úst) byla při dokončení dispenzarizace u všech upravena. Dlouhodobě otevřená ústa byla pozorována při vstupním vyšetření u 56 % souboru, při ukončení dispenzarizace jen u jednoho dítěte (4 %). Stále zavřená ústa byla zjištěna při vstupním vyšetření u 4 % souboru, po skončení dispenzarizace u 64 % souboru. Volný retní uzávěr (při vstupním vyšetření u 76 % souboru), byl výrazně upraven (při skončení dispenzarizace u 12 % souboru), schopnost špulit rty byla zvýšena ze 4 % souboru při vstupním vyšetření na 56 % souboru při skončení dispenzarizace.

Bylo prokázáno, že úprava fyziognomie je možná i u dětí nejen v kojeneckém věku, ale je náročnější: rozšířená komplexní terapie, vycházející z metody Castillo-Morales akupresurní cviky, myofunkční terapiie, speciální logopedické znalosti, vestibulární clona a celkové svalové posilování.

Klíčová slova:
morbus Down – metoda Castillo-Morales – myofunkční terapie – patrová deska – vestibulární clona – úprava retního uzávěru


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 4

2006 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×