Léčba recidivujících aft odstraněním elektro-aktivních amalgámových výplní z ústní dutiny


Therapy of Recurrent Aphthous Ulcer by Removing of Electro-active Amalgam Fillings from the Oral Cavity

The aim of our study
was to prove whether the galvanic cell in the mouth is able to influence the disease course in the recurrent aphthous ulcer (RAU).

For this purpose on the basis of informed consent and in agreement with the Helsinki Declaration the group of thirty-six patients with RAU and amalgam as the only dental material used in the mouth was clinically examined. The galvanic currents were measured as well. In twelve patients the pathological values of galvanic currents were found and the electro-active amalgam fillings were removed. We followed the clinical course of the disease: the frequency of recurrences, number and size of aphthous ulcers - at least half a year before and half a year after the intervention.

Ten treated patients (83.3 %) showed improvement of their health in sense of reduction of recurrence number and lesions number or the decrease of ulcer area.

We conclude that galvanic cell is able to influence negatively both the frequency of recurrence and the number of ulcers and partly also the size of the ulcers and in such a way it affects the way of healing. That is the reason why we recommend to the patients with aphthous stomatitis to do the measurement of galvanic currents in the mouth and in case of pathologic values to use the removal of electro-active dental restorations as one of the treatment tools.

Key words:
recurrent aphthous ulcer - galvanic cell - electro-active amalgam replacement - treatment effect


Autoři: J. Procházková;  Š. Podzimek;  M. Tomka;  J. Bártová
Působiště autorů: Výzkumný ústav stomatologický 1. LF UK a VFN, Praha přednostka prof. MUDr. J. Dušková, DrSc., MBA
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 106, 2006, 4, s. 103-110

Souhrn

Cílem naší studie bylo ověřit, zda galvanický článek v ústní dutině ovlivňuje výskyt a četnost recidiv u aftózní stomatitidy. Za tímto účelem byl na základě informovaného souhlasu a v souladu s Helsinskou deklarací klinicky vyšetřen soubor 36 pacientů s aftózní stomatitidou a s přítomností pouze amalgámových výplní jako jediné sanace chrupu. Součástí vyšetření bylo měření galvanických proudů. U 12 pacientů se zjištěnými patologickými hodnotami galvanických proudů bylo přistoupeno k odstranění elektro-aktivních výplní a byl sledován klinický průběh onemocnění: četnost výskytu recidiv, počet a velikost aftózních lézí půl roku před a půl roku po zákroku.

Z dvanácti léčených pacientů jsme zlepšení zdravotního stavu ve smyslu redukce počtu recidiv a počtu aftózních lézí či zmenšení plochy jednotlivých aft pozorovali u deseti ošetřených (83,3 %).

Z naší studie vyplývá, že galvanické jevy mohou negativně ovlivnit jak četnost recidiv, tak počet aftózních lézí, a do určité míry i jejich rozsah, a tím i hojení. Doporučujeme proto u pacientů s recidivujícími aftami provést měření galvanických proudů v ústní dutině a následně jako jednu z terapeutických možností odstranit práce, které vykazují patologické hodnoty galvanických proudů.

Klíčová slova:
recidivující afty - galvanický článek - odstranění elektro-aktivních amalgámových výplní - léčebný efekt


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 4

2006 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více