Analýza kazivosti chrupu u 5-ročných detí


Analysis of Dental Caries in 5-year Children

WHO requires data from member states about the most common oral health problems – dental caries and periodontal diseases. Data are choosen from epidemiological studies in several age groups. Each age group has its own criteria, the first were established by the year 2000, later changed apply to the years 2010 and 2020. Slovak republic is also sending data to WHO, but only a few and not in the age group of 5-6 year old children. For that we performed a study in Košice and surrounding villages. We focused on dmft index and separately on its components d,m,f. % of caries - free children and plaque on the teeth surfaces. The dmft index for the whole group was 5.45. Component d was the most common, the ratio of dentine dental caries in comparing with other carious lesions was on the maximum level of the statistical significance. Nearly 30% of children are caries-free and also in 30% of cases there was found plaque on the teeth surfaces.

Key words:
dental caries – dmft index – dental plaque


Autoři: Z. Veselinyová;  N. Markovská
Působiště autorů: I. stomatologická klinika LF UPJŠ, Košice prednostka prof. MUDr. N. Markovská, CSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 106, 2006, 4, s. 70-75
Kategorie: Články

Souhrn

SZO vyžaduje od členských krajín pravidelný prísun informácii získaných z epidemiologických štúdií a monitorovanie prevalencie ochorení v dutine ústnej. Z uvedeného vyplývajú kritériá a opatrenia pre redukciu ochorení. Prvá skupina kritérií bola stanovená do roku 2000, postupne sa upravovali do roku 2010 a 2020 [3, 4]. Slovensko prispieva do databázy SZO sporadicky a v malom rozsahu vo vekovej skupine 5-6 ročných detí. Preto bola vykonaná štúdia v lokalite Košice – mesto a Košice – vidiek v tejto vekovej kategórii. Sledovala sa hodnota kpe (dmft), samostatne sa analyzovali komponenty k,p,e, hodnotilo sa % detí s intaktným chrupom, prítomnosť plaku. Hodnota kpe indexu pre celú skupinu vyšetrovaných detí bola 5,45. Komponent k výrazne prevyšoval svojim podielom ostatné. V samotnej skupine zubného kazu bol rozdiel pomeru dentínového zubného kazu k ostatným na najvyššej hladine štatistickej významnosti. Skoro 30 % detí malo intaktný chrup a u približne rovnakého % sa potvrdila prítomnosť nánosov plaku.

Kľúčové slová:
zubný kaz – kpe index – plak


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 4

2006 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Nová éra v léčbě migrény
nový kurz
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×