Využití restrikční analýzy genu pro 16S rRNA pro ověření druhové identity významných orálních mikroorganismů I. Viridující streptokoky


Application of Restriction Analysis of the Gene for 16S rRNA for Verification of Species Identity in Important Oral Microorganisms I. Viridans Streptococci

The authors proposed an algorithm for the analysis of genetic material of oral streptococci, giving significantly more precision to generic identification of bacteria associated with destruction of hard dental tissues. The method based on analysis of parts of the gene for 16S rRNA was verified in laboratory for generic identification of 87 isolates of oral streptococci and correctness of the results was confirmed by the “absolute” method, i.e. by DNA sequencing of the analyzed segment. The proposed procedure can be used in general and the analysis can be extended to other clinically important microorganisms of oral cavity, e.g. bacteria of mucosa associated with the periodontium diseases. The proposed financially modest method makes an unequivocal generic identification possible even for genera, which are difficult to differentiate by biochemical methods. For example it safely differentiates streptococci within the S. mutans group.

Key words:
oral streptococci - S. mutans - S. sobrinus - DNA techniques


Autoři: G. Novotná 1;  J. Janata 1;  J. Dušková 2;  T. Janatová 2
Působiště autorů: Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha ředitelka prof. RNDr. B. Říhová, DrSc. 1;  Výzkumný ústav stomatologický 1. LF UK a VFN, Praha přednostka prof. MUDr. J. Dušková, DrSc. 2
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 105, 2005, 6, s. 170-174

Souhrn

Je navržen jednoduchý algoritmus analýzy genetického materiálu orálních streptokoků, významně zpřesňující druhovou identifikaci bakterií spjatých s destrukcí tvrdých zubních tkání. Metodika založená na analýze části genu pro 16S rRNA byla laboratorně ověřena pro druhovou identifikaci 87 izolátů orálních streptokoků a správnost výsledků potvrzena metodou absolutní, tj. stanovením DNA sekvence analyzovaného úseku. Využití navrženého postupu je univerzální a analýzu lze rozšířit i o další klinicky významné mikroorganismy ústní dutiny, např. o slizniční bakterie spjaté s onemocněním parodontu. Navržená finančně nenáročná metodika umožňuje jednoznačnou druhovou identifikaci i pro biochemicky obtížně rozlišitelné druhy. Spolehlivě např. odliší streptokoky uvnitř skupiny mutans.

Klíčová slova:
orální streptokoky - S. mutans - S. sobrinus - DNA techniky


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 6

2005 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se