Hodnocení programu ZDRAVÉ ZUBY, po čtyřech letech realizace na základních školách v ČR


Evaluation of the program HEALTHY TEETH after Four Years of Implementation at the Primary Schools in the Czech Republic

The aim of the educational program HEALTHY TEETH is to improve the oral health of the children and youth and consequently to create the preconditions for improvement of the oral health of the adults in the coming years. The program consists of the Manual for Teachers, where vocational texts concerning oral health are publishing and the Work Sheets for Pupils, that interactively explain to children the dental care for deciduous and permanent teeth. The program was distributed to all primary schools in the Czech Republic and covers 605 007 children.

The introduced intervention program can be evaluated only after certain period of time, these have been in practice. The first indications of the intervention program HEALTHY TEETH in the knowledge and attitudes of school children and their teachers to oral health have been evaluated after the period of four years, when the program at primary school was implemented. The epidemiological survey of children of fifth classes in the year 2004 pointed out the trend of decreasing of dental caries experience in the Prague children by 31 %. While we recorded decline of dental caries experience, dental status especially of children in Prague has been alarming. Of the total number of examined children in Prague only 9% were fully treated, and almost two thirds of them needed dental care. The authors are of the opinion that only way to solve this situation is to educate, inform and motivate both, the children and their parents to change their attitudes to oral health.

Key words:
educational program HEALTHY TEETH – manual for teachers – epidemiological examination – dental status


Autoři: I. Lekešová;  L. Mrklas 1
Působiště autorů: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Praha ;  Výzkumný ústav stomatologcký 1. LF UK, Praha 1
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 105, 2005, 6, s. 125-132
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem výukového programu ZDRAVÉ ZUBY je zlepšit zubní zdraví dětí a mládeže, a tím vytvořit předpoklady ke zlepšení zubního zdraví i u dospělé populace v budoucích letech. Program se skládá z Manuálu pro učitele, kde jsou uvedeny odborné texty o zubním zdraví a z Pracovních listů pro žáky, které jsou připraveny s ohledem na věkové zvláštnosti dětí a interaktivním způsobem přiblíží žákům péči o zubní zdraví.

Hodnotit zavedené intervenční programy je možné až za určité časové období jejich působení. První známky intervence programu ZDRAVÉ ZUBY na znalosti a postoje dětí a učitelů k zubnímu zdraví jsme hodnotili za období čtyř let, kdy je program na základních školách realizován. Epidemiologické šetření u dětí z pátých tříd v roce 2004 ukázalo trend snižování kazivosti chrupu u pražských dětí, a to o 31 %. Zatímco jsme zaznamenali snížení kazivosti chrupu, stav chrupu – zejména u dětí v Praze – byl alarmující. Z celkového počtu vyšetřených dětí v Praze jen 9 % bylo sanováno a téměř dvě třetiny dětí z 5. tříd potřebovaly stomatologické ošetření. Domníváme se, že jednou z možností jak tuto situaci řešit je vzdělávat, informovat a motivovat jak děti, tak jejich rodiče, ke změně postoje k zubnímu zdraví.

Klíčová slova:
preventivní program – zubní zdraví – postoj k zubnímu zdraví – snížení kazivosti


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 6

2005 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se