Rekonstrukce kostních defektů po operacích objemných čelistních cyst


Reconstruction of Bone Defects after Operations on Voluminous Maxillary Cysts

The authors treated 125 patients with odontogenic jaw cysts of the volume larger than 2 cm3. In 75 of them the cystectomy was followed by reconstruction of the bone defect by lyophilized griaded allogenic spongious bone supplied by the Tissue Bank of the Faculty Hospital in Brno-Bohunice. The remaining 50 patients operated on in the usual way (cystectomy with primary suture of the wound) formed the control group. In the postoperative course the patients were subjected to control examination clinically and by radiography (CT examination was performed in selected patients with the use of modern imaging methods). In evaluating of the results the frequency of postoperative complications and the course of postoperative bone defects were compared.

In 75 patients of the basic cohort 86% of them healed up without complications, partial elimination of bone grafts occurred in 8% and the grafts had to be removed in 5% for inflammatory complications, while postoperative relapse of the cyst was observed in 1%.

In the control group of 50 patients treated in a classical clinical procedure, 76% of patients were healed up without any complications. A secondary healing of the wound occurred in 12% of patients, the healing was complicated by a putrid inflammation in 8% of patients and a postoperative relapse of the cysts was encountered in 4%.

The use of allogenic bone grafts contributed to a remarkable acceleration of osteoinduction:
the ossification of bone defects developed in relation to their volume as early as after 10–15 months after the operation. Application of the method for operations on cysts of edentulous jaws or those with few teeth made it possible to prevent deformation of the denture-bearing area bad and thereby to avoid the problems of subsequent prosthetic treatment.

Key words:
odontogenic cysts – allogenic bone grafts – augmentation methods


Autoři: J. Pazdera 1;  V. Zbořil 1;  P. Tvrdý 1;  Z. Kolář 2;  M. Geierová 2;  J. Novotný 3
Působiště autorů: Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FN Olomouc přednosta prof. MUDr. J. Pazdera, CSc. 1;  Ústav patologie LF UP, Olomouc přednosta prof. MUDr. Z. Kolář, CSc. 2;  Radiologické oddělení VN, Olomouc přednosta prim. MUDr. J. Novotný 3
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 105, 2005, 3, s. 82-87

Souhrn

Autoři ošetřili 125 pacientů s odontogenními čelistními cystami o objemu větším než 2 cm3. U 75 z nich provedli po exstirpaci cystického vaku rekonstrukci kostního defektu lyofilizovanou drcenou allogenní spongiózní kostí, dodanou Tkáňovou bankou FN Brno-Bohunice. Zbylých 50 pacientů operovaných obvyklým způsobem (cystektomie s primární suturou rány) zařadili do kontrolní skupiny. V pooperačním průběhu byli pacienti 2krát ročně klinicky i rentgenologicky kontrolováni (u vybraných pacientů bylo provedeno CT vyšetření s využitím moderních zobrazovacích metod). Při hodnocení výsledků byla porovnávána frekvence pooperačních komplikací a průběh osifikace pooperačních kostních defektů.

Ze 75 pacientů základní sestavy se 86 % zhojilo bez komplikací, u 8 % došlo k částečné eliminaci kostních štěpů, v 5 % případů bylo třeba štěpy odstranit pro zánětlivou komplikaci hojení a v 1 % případů byla zaznamenána pooperační recidiva cysty.

V kontrolní skupině 50 pacientů ošetřených klasickým postupem se bez komplikací zhojilo 76 % případů. U 12 % nemocných došlo k sekundárnímu hojení rány, u 8 % pacientů bylo hojení komplikováno hnisavým zánětem a u 4 % byla zaznamenána pooperační recidiva cysty.

Využití allogenních kostních štěpů přispělo k pozoruhodné akceleraci osteoindukce:
k osifikaci kostních defektů došlo v závislosti na jejich objemu již za 10–15 měsíců po operaci. Využití metody při operacích cyst bezzubých nebo málo ozubených čelistí umožnilo předejít deformaci protézního lože a vyhnout se tak problémům s následným protetickým ošetřením.

Klíčová slova:
odontogenní cysty – allogenní kostní štěpy – augmentační metody


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 3

2005 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se