Adhezivní systémy v morfologickém obrazu I. Tetric Ceram HB


Adhesive Systems in Morphological Picture. I. Tetric Ceram HB

The authors studied the character of adhesive connection in the composite material Excite-Tetric Flow-Tetric Ceram HB using scanning and transmission electron microscopy. The aim of the study was to evaluate the obturation of dentinal tubules, formation of the hybrid layer, adhesion of the material to the enamel and the character of connection of all materials used. The study demonstrated that the dentinal adhesives Excite obturated the dentinal tubules well, so that the leakage of fluids from dentinal tubules and dentine hypersensitivity can be prevented. Quality of adhesion to dental hard tissues was very good, boundaries between individual materials were not visible. Adhesive system Excite-Tetric Flow-Tetric Ceram HB can be recommended to clinical practice.

Key words:
adhesive systems – composite materials – electron microscopy


Autoři: M. Kukletová 1;  J. Kuklová 1;  D. Horký 2;  Z. Halačková 1
Působiště autorů: Stomatologická klinika LF MU a FN U Sv. Anny, Brno přednosta prof. MUDr. J. Vaněk, CSc. 1;  Ústav histologie a embryologie LF MU, Brno přednosta prof. MUDr. D. Horký, DrSc. 2
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 105, 2005, 3, s. 37-41
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři studovali charakter adhezivního spojení u materiálu Excite-Tetric Flow-Tetric Ceram HB za pomoci elektronové rastrovací i transmisní mikroskopie. Pozornost byla zaměřena na uzávěr dentinových tubulů, tvorbu hybridní vrstvy, připojení materiálu na sklovinu a vzájemné propojení všech použitých materiálů. Elektronmikroskopická studie prokázala, že použité dentinové adhezívum Excite uzavírá dentinové tubuly dostatečně a je schopno zabránit úniku tekutin z dentinových tubulů, a tím i zvýšené senzitivitě dentinu. Kvalita adheze výplňového materiálu ke tvrdým zubním tkáním byla dobrá, hranice mezi jednotlivými materiály nebyla patrná. Adhezivní systém Excite-Tetric Flow-Tetric Ceram HB můžeme na základě vlastního studia doporučit do klinické praxe.

Klíčová slova:
adhezivní systémy – kompozitní materiály – elektronová mikroskopie


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 3

2005 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.