Stav chrupu a potřeba ošetření pacientůs kardiologickým rizikem fokální infekceodontogenního původu


Oral Health Status and Dental Careof Patients with Cardiologic Risk of Focal Infection of Odontogenic Origin

The group of 324 patients (172 men, 152 women) with the cardiologic risk of focalinfection has been examined and when necessary treated. The mean age of men and womenamounted to 65.3 and 65.8, respectively. The reasons to be involved in the risk group: examination/treatment before heart surgical intervention (132), after valve prosthesis (44), afterbypass (25), after combination of valve prosthesis and bypass (4), vitium cordis and other valveproblems (57) and ischaemic disease and arrhythmias (59). No treatment has been necessaryin 62 patients (19.2 %). Dental treatment predominantly consisted of simple and surgicalextractions, in 18 cases in exstirpation of cyst, and by one case in revision of maxillary sinusand exstirpation of salivary gland.Dental/oral diagnoses involved periodontitis chronica 39.7 %,parodontitis 38.9 %, radix relicta 6.1 %, dens semi/retinatus 0.8 %, dentitio difficilis chronica4.6 %, cystis follicularis 1.1 %, and combination of above diagnoses 5.3 %. All oral interventionshave been covered by the single dose ATB prophylaxis in 186 patients (83.8 %) with amoxycilin 2 g PO and in 36 patients (16.2 %) clindamycin 600 mg PO 1 hr before intervention. Theprevalence of edentulousness and the mean count of decayed teeth were significantly higherthan in the age matched population group in the national oral health survey in 2003.

Key words:
focal infection – dental treatment – cardiologic risk


Autoři: P. Šimůnek;  Z. Broukal;  H. Staňková
Působiště autorů: Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Mazánek, DrSc. Výzkumný ústav stomatologický 1. LF UK a VFN, Praha, přednostka prof. MUDr. J. Dušková, DrSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2004, 6, s. 254-260
Kategorie: Články

Souhrn

V letech 2001 až 2003 bylo na Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze vyšetřeno/ošetřeno celkem 324 pacientů (172 mužů, 152 žen) s kardiologickým rizikem fokální infekce.Průměrný věk činil 65,3 (muži) a 65,8 (ženy). Důvodem k zařazení do rizikové skupiny byly:vyšetření/ošetření před kardiochirurgickým zákrokem (132), po implantaci chlopně (44), poaortokoronárním bypassu (25), po kombinaci bypassu a umělé chlopně (4), vitium cordisa chlopenní vady (57) a ICHS a srdeční arytmie (59). Ošetření nepotřebovalo pro sanovanýchrup nebo bezzubost 62 pacientů (19,2 %). Ošetření spočívalo převážně v prostých a chirurgickýchextrakcích, u 18 pacientů byla provedena exstirpace radikulární cysty, v jednom případěbyla provedena revize čelistní dutiny a exstirpace slinné žlázy. Frekvence stomatologickýchdiagnóz: periodontitis chronica 39,7 %, parodontitis 38,9 %, radix relicta 6,1 %, dens semi/retinatus0,8 %, dentitio difficilis chronica 4,6 %, cystis follicularis 1,1 %, kombinace diagnóz 5,3 %.Všechny výkony byly provedeny v jednorázové profylaktické ATB cloně,u 186 pacientů (83,8 %)amoxycilin 2 g p.o. a u 36 pacientů (16,2 %) clindamycin 600 mg p.o. 1 hodinu před výkonem.Prevalence bezzubosti a průměrný počet zubů s neošetřeným kazem byly u pacientů signifikantněvyšší než u stejnověké populační skupiny v celostátním průzkumu v roce 2003.

Klíčová slova:
fokální infekce – stomatologické ošetření – kardiologické riziko

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2004 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se