Bondovaná amalgámová výplňČást I.Laboratorní hodnocení po 7, 8 a 9 letech


Bonded Amalgam Filling – Part I.Laboratory Evaluation after Seven, Eight and Nine Years

The laboratory evaluation of quality of peripheral occlusion of bonded amalgamfilling and its comparison with classical amalgam filling seven, eight and nine years since itwas made follows up the previous laboratory and clinical evaluation of bonded and classicalamalgam fillings. The results of evaluation after two, four, five and six years since these fillingswere made have already been published.In the beginning of this study (in 1994) the authors made 137 fillings altogether, 75 of thembonded and 62 control classical amalgam fillings of Ist and IInd class according to Black in thelateral segment of dentition in 21 patients. In an annual control examination, impressions ofthe study fillings were made and the replicas were used for the evaluation of quality of theperipheral occlusion of the fillings by the method of comparing with a series of standard models(Vivasacale) as well as the method of the index of marginal fractures (IMF).The results of a series of in vitro studies of various authors, who also evaluated the propertiesof bonded and classical amalgam filling, favor the bonded fillings. Statistical analyses of ourresults also proved slightly better results of the bonded fillings on both methods used. Thedetermined differences were not significant, though.

Key words:
amalgam – amalgam filling – quality of marginal occlusion of the filling


Autoři: E. Ložeková;  Z. Mach;  M. Mikšovský
Působiště autorů: Výzkumný ústav stomatologický 1. LF UK a VFN, Praha, přednostka prof. MUDr. J. Dušková, DrSc. S. O. S., soukromá stomatologická ordinace, Praha
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2004, 6, s. 225-230
Kategorie: Články

Souhrn

Laboratorní hodnocení kvality okrajového uzávěru bondované amalgámové výplně a jejíporovnávání s klasickou amalgámovou výplní po sedmi, osmi a devíti letech od zhotovenínavazuje na předchozí laboratorní a klinické sledování bondovaných a klasických amalgámovýchvýplní. Výsledky hodnocení po dvou, čtyřech, pěti a šesti letech od zhotovení těchto výplníbyly již publikovány.Na začátku studie (r. 1994) bylo zhotoveno celkem 137 výplní, 75 bondovaných a 62 kontrolníchklasických amalgámových výplní I. a II. třídy podle Blacka v postranním úseku chrupuu 21 pacientů. Při každoroční kontrole byly pořízeny otisky studijních výplní a na zhotovenýchreplikách byla hodnocena kvalita okrajového uzávěru výplní jednak metodou srovnání se sadoustandardních modelů (Vivasacale) a dále metodou indexu okrajových fraktur (IMF).Výsledky řady in vitro studií různých autorů, kteří rovněž hodnotili vlastnosti bondovanýcha klasických amalgámových výplní, hovoří spíše ve prospěch bondovaných výplní. Statistickéanalýzy našich výsledků také prokázaly u obou použitých metod mírně lepší výsledky u bondovanýchvýplní. Zjištěné rozdíly však nebyly signifikantní.

Klíčová slova:
amalgám – bondovaná amalgámová výplň – kvalita okrajového uzávěruvýplně

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2004 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×