Retrospektivní klinická studie 64 luxovanýchstálých zubů u dětí


Retrospective Clinical Study of 64 AvulsedPermanent Teeth in Children

Traumatic knocking out of teeth from the socket belongs to the most serious typesof tooth injuries in children. Frequent consequence of this injury is the loss of permanent toothor several teeth with the unfavourable effect for the further development of orofacial system.The aim of our retrospective study was to analyze a group of 64 avulsed permanent teeth in 38children, which we treated in Dentistry Department of Faculty Hospital in Pilsen, in the periodbetween 1995–2002. More specifically we were concentrated on the most frequent causes ofavulsion of permanent teeth and on the treatment method. The most frequent cause ofpermanent teeth avulsion were falls from bicycles and falls during walking and running (in74 % of cases). From 64 avulsed teeth, only 20 teeth were replanted (31 %). Forty four teeth(69 %) could not be replanted because they were not at our disposal. It was quite uncommonthat we did not replant the teeth because of other reasons. Most of the avulsed teeth werereplanted relatively long time after the injury and they were transported for treatment in animproper medium. This information proves that family, teachers and sport trainers haveinsufficient knowledge about providing first aid in cases of avulsed permanent teeth. In our group of teeth we have as well followed the way of healing process of the replanted teeth.Inflammatory resorption of root or replacement resorption was noticed in 65% of the replantedteeth. Six teeth (35 %) had to be extracted after establishing advanced resorption of the root.

Key words:
permanent tooth – avulsion – replantation – endodontic treatment – superficialresorption – inflammatory resorption – replacement resorption


Autoři: V. Merglová;  V. Tzigkounakis
Působiště autorů: Stomatologická klinika LF UK a FN, Plzeň, přednosta doc. MUDr. A. Zicha, CSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2004, 3, s. 89-98
Kategorie: Články

Souhrn

Traumatické vyražení zubu z lůžka patří mezi nejzávažnější typ úrazu zubů u dětí. Častýmnásledkem tohoto poranění je ztráta stálého zubu nebo i několika zubů se všemi nepříznivýmidůsledky pro další vývoj orofaciální soustavy. Cílem naší retrospektivní studie bylo analyzovatsoubor 64 luxovaných stálých zubů u 38 dětí, které jsme ošetřovali na Stomatologické kliniceLF UK a FNv Plzni v letech 1995–2002. Zejména jsme se zaměřili na nejčastější příčiny luxacístálých zubů a na způsob terapie. Z příčin luxací stálých zubů byly nejčastěji zastoupeny pádyz kola a pády při chůzi nebo běhu (v 74 %). Z 64 luxovaných zubů bylo replantováno pouze 20zubů (31 %). 44 zubů (69 %) nemohlo být ošetřeno replantací, protože nebyly k dispozici, nebojsme zcela vzácně nereplantovali z jiných důvodů. Většina luxovaných zubů byla replantovánaza dlouhou dobu po úrazu a na ošetření byla dopravena v nevhodném prostředí. Tyto údajeukazují na nedostatečnou informovanost rodičů, učitelů či trenérů o poskytnutí první pomocia o možnostech ošetření luxací stálých zubů. U našeho souboru jsme rovněž sledovali způsobvhojení replantovaného zubu. Vznik zánětlivé resorpce radixu nebo resorpce s náhradou kostíjsme pozorovali u 65 % replantovaných zubů. Šest zubů (35 %) jsme museli pro pokročilouresorpci radixu extrahovat.

Klíčová slova:
stálý zub – luxace – replantace – endodontické ošetření – povrchová resorpce– zánětlivá resorpce – resorpce s náhradou kostí

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se