Studium zubního kazu u slovanské populacez konce 9. až první poloviny 10. stoletíz Olomouce-Nemilan


The Study of Cariosity in a Slavonic Population of the Ninthand First Half of Tenth Century from Olomouc-Nemilany

The authors investigated the cariosity of the teeth on the bone remains of theSlavonic inhabitans. These skeletons are dating to the 9th and 10th centuries and coming fromthe burial site at Olomouc-Nemilany.A total of 794 teeth were appraised and 933 dental alveoliwere examined. The intensity of cariosity of the permanent dentition was proved to be about20.8% and the frequency of the dental caries reached up to 72.9%. These two values were higherin the women. From the different types of teeth, most of dental caries was found on molars.

Key words:
Slavonic population – palaeopathology – dental cariosity


Autoři: L. Vargová
Působiště autorů: Oddělení lékařské antropologie, Anatomický ústav LF MU, Brno, vedoucí prof. MUDr. L. Páč, CSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2004, 3, s. 111-118
Kategorie: Články

Souhrn

Autorka sledovala kazivost chrupu na kosterních pozůstatcích slovanského obyvatelstvaz 9.–10. století z pohřebiště v Olomouci-Nemilanech. Celkově bylo hodnoceno 794 zubů a detailněvyšetřeno 933 zubních alveolů. U trvalých zubů byla stanovena celková intenzita kazivosti20,8 % a frekvence kazů dosáhla 72,9 %. U žen byly obě sledované hodnoty vyšší nežu mužů.Z jednotlivých typů zubů byl kaz nejčastěji nalezen na stoličkách, poté sestupnou řadouna třenových zubech, špičácích a řezácích. Intenzita kazivosti zubů dolního zubního obloukubyla vyšší než u zubů horních. Výsledky studia chrupu zkoumaného kosterního souboru jsousrovnatelné s obdobnými výzkumy ze slovanské doby. Hodnoty intenzity a frekvence kazivostizubů u Slovanů z Olomouce-Nemilan odpovídají skupině slovanského venkovského obyvatelstvaa jsou výrazně vyšší než je tomu u studií zaměřených na majetnější obyvatele hradišť.

Klíčová slova:
slovanská populace – paleopatologie – kazivost chrupu

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se