Ortodontická terapie pacientů s rozštěpem


Orthodontic Therapy of Patients with Cleft Palate

Summary:
The paper presents a brief survey of introducing orthodontia into the complextherapeutic protocol in interdisciplinary treatment of patients with cleft palate anomalies oforofacial system. It summarizes approaches and possibilities of orthodontic intervention indifferent periods of time including less frequent pre-surgical jaw-orthopedic preparation beforeprimary surgical correction of the lip defect. The authors also present the reasons leading toindication of early orthodontic therapy with active or passive orthopedic device in the period oftemporary dentition. Attention is drawn to the obstacles during pubertal growth spurt, whenan insufficient growth of the affected jaw may results in relapses and the disproportion ofsplanchnocranium is in full play.In the period of permanent teeth the basic problem is to decide about the final prosthetic,possibly the surgical-prosthetic reconstruction of dentition and adequate orthodontic preparationby means of fixed devices, which represent an almost absolute indication in this phase ofcomplex therapy. One of perspective solutions is also to fill in the alveolus defect witha osteoplasty and reconstruction of dentition by means of implants.

Key words:
cleft palate – early orthodontic therapy – osteoplasty – dental implant


Autoři: M. Koťová;  L. Vítová
Působiště autorů: Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, přednostka doc. MUDr. E. Gojišová
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2004, 2, s. 71-76
Kategorie: Články

Souhrn

Práce předkládá stručný přehled začlenění ortodoncie do komplexního léčebného protokoluinterdisciplinárního ošetřování pacientů s rozštěpovou anomálií orofaciální soustavy. Shrnujepřístupy a možnosti ortodontické intervence v různých časových obdobích, včetně méně frekventovanéprechirurgické čelistně-ortopedické přípravy před primární chirurgickou korekcídefektu rtu. Autorky uvádějí rovněž důvody vedoucí k indikaci časné ortodontické léčby aktivnímči pasivním ortodontickým přístrojem v období dočasné dentice. Upozorňují na úskalípubertálního růstového spurtu, kdy v důsledku nedostatečného růstu postižené čelisti docházík recidivám a naplno se projeví disproporce splanchnokrania.V období stálé dentice je zásadním problémem rozhodnutí o definitivní protetické, případněchirurgicko-protetické rekonstrukci chrupu, a adekvátní ortodontická příprava fixními přístroji,jejichž indikace je v této fázi komplexní léčby téměř absolutní.Jedním z perspektivních řešeníje i doplnění defektu alveolu osteoplastikou a rekonstrukce chrupu pomocí implantátů.

Klíčová slova:
rozštěp – časná ortodontická léčba – osteoplastika – dentální implantát

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2004 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se