Analýza polymorfismů v genechpro interleukin-1 (IL-1) u českých pacientůs chronickou parodontitidou


Analysis of the Interleukin-1 (IL-1) Gene Polymorphisms in Czech Patientswith Chronic Periodontitis

Interleukin-1 (IL-1), a significant inflammatory cytokine, is regarded as one ofkey factors participating in periodontitis disease pathogenesis.A number of recent studies haveinvestigated a role of polymorphisms in genes for IL-1α and IL-1β in periodontitis development,present findings, however, are not completely consistent.We studied variants in the genes forIL-1α (-889 C/T) and IL-1β (+3953 C/T) in the Czech population in 148 patients with chronicperiodontitis and 107 controls. Polymorphisms were detected by the polymerase chain reaction(PCR) method with a subsequent restriction analysis by enzymes Nco I (IL-1α) and TaqI (IL-1β). Analysis of individual polymorphic variants revealed significantly elevated IL-1β+3953 C allele frequency in patients with periodontitis compared with controls (78.0% versus67.8%, p = 0.006, pcorr < 0.05). Distribution of IL-1α -889 alleles and genotypes did not differsignificantly between the two groups. The frequency of a so-called composite genotype [IL-1α (-889) T + IL-1β (+3953) T] was significantly reduced in patients versus controls. In conclusion,we can state that IL-1 gene polymorphisms can play a role in etiopathogenesis of chronicperiodontitis in the Czech population.

Key words:
periodontitis – interleukin-1-gene – polymorphism – haplotype


Autoři: L. Izakovičová Hollá 1,2;  N. Dvořáková 2;  T. Halaba 2;  V. Znojil 1;  J. Vácha 1;  J. Vaněk 2
Působiště autorů: Ústav patologické fyziologie LF MU, Brno, přednosta prof. MUDr. J. Vácha, DrSc. 2Stomatologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, přednosta prof. MUDr. J. Vaněk, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2004, 2, s. 48-56
Kategorie: Články

Souhrn

Interleukin-1 (IL-1), významný prozánětlivý cytokin, je považován za jeden z klíčovýchfaktorů podílejících se na patogenezi onemocnění parodontu. Řada recentních studií zkoumalaúlohu polymorfismů v genech pro IL-1α a IL-1β při rozvoji parodontitidy, ale dosavadní nálezynejsou zcela konzistentní. V této práci jsme se zabývali variantami v genu pro IL-1α (-889 C/T)a IL-1β (+3953 C/T) v české populaci u 148 pacientů s chronickou parodontitidou a 107 kontrolníchosob. Polymorfismy byly detekovány metodou polymerázové řetězové reakce (PCR) s následnourestrikční analýzou enzymy Nco I (IL-1α) a Taq I (IL-1β). Při analýze jednotlivýchpolymorfních variant jsme našli významně zvýšenou frekvenci IL-1β +3953 C alely u pacientůs parodontitidou ve srovnání s kontrolními osobami (78,0 % verzus 67,8 %, p = 0,006,pcorr < 0,05). Zastoupení IL-1α -889 alel a genotypů se významně nelišilo mezi oběma soubory.Četnost tzv.kompozitního genotypu [IL-1α(-889)T + IL-1β (+3953)T] byla signifikantně sníženau nemocných oproti kontrolám. Závěrem můžeme konstatovat, že polymorfismy v genech proIL-1 mohou hrát roli v etiopatogenezi chronické parodontitidy v české populaci.

Klíčová slova:
parodontitida – interleukin-1-gen – polymorfismus – haplotyp

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2004 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se