Implantát BAS-0 k náhradě resekovanéhoalveolu horní čelisti


BAS-0 Implant for Substitution of Resected Alveolus ofMaxilla

Summary:
The author draws attention to the possibilities to substitute the defect afterresected alveolar processes of maxilla in a 19-year boy. The substitution of the defect wasperformed by means of a solid implant from the BAS-0 material as a part of the Research TaskIGA NK6065-3/2000.The substitution of a resected part of maxilla is a considerable therapeutic problem.Patientsundergoing these kinds of interventions have been so far subsequently treated with post-resectionprostheses (obturators). Such treatment brings about in some, especially young, patientsthe need to prepare these special prostheses repeatedly. In young patients, however, we makeevery effort of a solution which would return the shape and original function of the affected jaw.In our communication the author presents one of possible approached, which might be used inthe future reconstruction procedures.

Key words:
defect of maxilla – BAS-0 implant


Autoři: Z. Nathanský
Působiště autorů: Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Mazánek, DrSc. Subkatedra maxilofaciální chirurgie IPVZ, Praha, vedoucí prof. MUDr. J. Mazánek, DrSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2004, 2, s. 77-81
Kategorie: Články

Souhrn

Autor nás ve svém sdělení seznamuje s možností náhrady defektu po resekovaném alveolárnímvýběžku horní čelisti u 19letého hocha. Náhrada defektu byla provedena pomocí pevnéhoimplantátu z materiálu BAS-0, jako součást výzkumného úkolu IGA NK6065-3/2000.Náhrada resekované části horní čelisti je poměrně značným léčebným problémem. Nemocnípo těchto výkonech byli až dosud ošetřováni poresekčními protézami (obturátory). Toto ošetřenís sebou přináší u některých pacientů, a především u mladých nemocných, nutnost opakovanéhozhotovování těchto speciálních protéz. U mladých jedinců se ale snažíme o řešení, které bynavrátilo tvar i původní funkčnost postižené čelisti. V našem sdělení ukazujeme jednu z možnýchcest, kterou bychom při rekonstrukčních postupech mohli v budoucnu využívat.

Klíčová slova:
defekt horní čelisti – implantát BAS-0

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2004 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se