Orální zdraví školních dětí v okreseFrýdek-Místek 1997–1999.II. část: Preventivní chování, příjem fluoridua postoje k orálnímu zdraví


Oral Health inSchoolchildren in the District of Frýdek-Místek in 1997 and 1999. II. part.Preventive Behavior, Fluoride Intake and Attitudes to Oral Care

The monitoring of oral health of schoolchildren aged 12–14 years during the threeyears intervention aimed at increasing the iodine and fluoride intake was accompanied bya questionnaire inquiry to oral health behavior, attitudes to oral care and fluoride intake.Results showed that the intervention increased the frequency of dental examinations and thepercentage of preventive services during dental visits. The oral health knowledge increased,especially due to the increased role of oral health education in schools. The most of childrenused fluoridated toothpastes and the percentage of children using fluoridated mouthwashesrose. In the onset of intervention only 6 % of children were given fluoridated tablets and thiscount even decreased during the study. The same payed for the implementation of fluoridated salts in families. Drinking habits showed changing trend towards the preference of bottledwaters, cola and mineral waters from tea and lemonades. The administration of fluoride tabletsand the anxiety to dental treatment correlated positively with the value of DMFT.

Key words:
preventive program – oral health behavior – fluoride intake – age 12–14 years– questionnaire


Autoři: Z. Broukal 1;  L. Ryšavá 2;  L. Bártová 1;  J. Dušková 1;  L. Mrklas 1
Působiště autorů: Výzkumný ústav stomatologický VFN, přednosta doc. MUDr. O. Krejsa, CSc. Okresní hygienická stanice Frýdek-Místek, přednosta RNDr. P. Hapala
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2002, 5, s. 175-186
Kategorie: Články

Souhrn

Součástí sledování orálního zdraví v průběhu intervence, jejímž cílem bylo zvýšit příjem jodua fluoru u obyvatel okresu Frýdek-Místek bylo také dotazníkové šetření zdravotně odpovědnéhochování, postojů k zubní péči a příjmu fluoridů u školních dětí ve věku 12–14 let. Výsledkyukázaly, že se v průběhu intervence zvýšila frekvence návštěv sledované skupiny školních dětíu zubního lékaře a zvýšil se podíl preventivních zubních prohlídek ve srovnání s ostatnímistomatologickými výkony. Zvýšila se informovanost dětí o preventabilitě zubního kazu ve škole,nikoli však v rodinách. Převážná většina dětí používá při ústní hygieně fluoridové zubní pastya podíl dětí používajících navíc fluoridované ústní vody se signifikantně zvýšil. Fluoridovétablety dostávalo v roce 1997 pouze 6 % dětí a v průběhu sledování jejich podíl poklesl na dvěprocenta. Fluoridovanou sůl v domácnosti uvedlo kolem 10 % dětí a jejich podíl v průběhusledování rovněž poklesl. V preferenci nápojů se ukázal posun k častějšímu pití stolních vod,koly a minerálních vod proti čaji, vodě se šťávou a limonádám. Podávání fluoridových tabletkorelovalo s vyšší hodnotou KPE zubů a míra strachu ze stomatologického ošetření pozitivněkorelovala s hodnotou KPE zubů.

Klíčová slova:
preventivní program – zdravotně-odpovědné chování – příjem fluoridu – věk12–14 let – dotazník

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2002 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se