Stav orálního zdraví u skupiny osobs mentálním postižením a kombinovanýmivadami v České republice


Oral Health in a Group of Subjectswith Mental Defects and Combined Defects in the Czech Republic

In 2000 the oral health of 455 randomly selected subjects with mental andcombined defects living in social welfare institutes or attending day- or week-stay homes wereinvestigated. The mean age of the group was 24.6 years. During dental examination thecariosity and state of teeth were recorded by means of the DMF index, the state of dental hygieneby means of DI-OHI, affection of the gingiva was expressed by the PMA index, orthodonticanomalies were evaluated according to WHO criteria. The mean DMF value per head in thewhole group was 8.76. The grade of treatment expressed by the restorative index (RI) was74.0% and the grade of repair 84.5%. The standard of oral hygiene was low, on average almosttwo thirds of every tooth were covered with plague (DI 1.71). Inflammations of the papilla andmarginal gingivitis were frequent as apparent from the value of the PMA index 1.73. A highproportion of subjects had some orthodontic abnormality.

Key words:
oral health in mentally affected subjects – cariosity – oral hygiene – state ofgingiva


Autoři: M. Šalandová ;  A. Pilinová ;  M. Krutina
Působiště autorů: Výzkumný ústav stomatologický 1. LF UK VFN v Praze, přednosta ústavu doc. MUDr. O. Krejsa, CSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2002, 1, s. 11-17
Kategorie: Články

Souhrn

V roce 2000 bylo provedeno zjišťování stavu orálního zdraví u 455 náhodně vybraných osobs mentálním postižením a kombinovanými vadami žijících v ústavech sociální péče nebo dochá-zejících do denních nebo týdenních stacionářů. Průměrný věk sledované skupiny byl 24,6 roku.Při stomatologickém vyšetření byla zaznamenána kazivost a stav chrupu pomocí ukazateleKPE zubů, stav ústní hygieny pomocí DI-OHI, postižení gingivy bylo vyjádřeno indexem PMA,ortodontické anomálie byly hodnoceny podle kritérií SZO. Průměrná hodnota KPE zubů naosobu byla v celém souboru 8,76. Stupeň ošetření vyjádřen restorativním indexem (RI) byl74,0 % a stupeň sanace 84,5 %. Úroveň ústní hygieny byla nízká, v průměru na osobu bylytéměř dvě třetiny každého zubu pokryty zubním povlakem (DI 1,71). Často se vyskytly zánětypapily a marginální gingivy, o čemž svědčí nalezená hodnota indexu PMA 1,73. Vysoký podílosob ze souboru měl nějakou ortodontickou anomálii (70,4 %).

Klíčová slova:
orální zdraví u mentálně postižených osob – stav chrupu – kazivost chrupu– ústní hygiena – stav gingivy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2002 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se