Orální zdraví mužů a žen ve věku 18 letv České republice v roce 2000


Oral Health of 18-year-old Menand Women in the Czech Republic in 2000

Oral health survey of 18-yr-olds was conducted in 2000 in the sample of 357recruits and in the group of 318 women. Indicators of oral health were compared with the resultsof previous surveys in 1987 and 1995 and with the WHO goals for the year 2000. The resultsrevealed the significant decline of the caries experience, of the mean count of D and F teethand the improvement of periodontal status in women when compared with 1987. With regardsto the WHO goals for the year 2000 our 18-yr-old men highly exceeded the parameter of dentalstatus (96,4 % of individuals without tooth extractions due to caries) and approached to fillingthe parameter of periodontal health (70,9 % subjects with at least three sextants CPI=0). 99,7 %of 18-yr-old women were without extraction due to caries and 87,1 % of them had CPI=0 atleast in three sextants.

Key words:
epidemiology – age category of 18 years – periodontal status – WHO goals for2000


Autoři: O. Krejsa ;  Z. Broukal ;  J. Dušková ;  L. Mrklas
Působiště autorů: Výzkumný ústav stomatologický VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. O. Krejsa, CSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2002, 1, s. 18-24
Kategorie: Články

Souhrn

V roce 2000 bylo provedeno šetření orálního zdraví osmnáctiletých mužů na reprezentativ-ním vzorku 357 branců a na souboru 318 žen stejné věkové kategorie. Ukazatele orálního zdravíbyly srovnány s výsledky celostátních průzkumů z let 1987 a 1995 a s cíli SZO pro rok 2000.Výsledky ukázaly signifikantní pokles kazivosti, počtu K a P zubů a signifikantní zlepšenístavu parodontu u 18letých mužů ve srovnání s rokem 1987 a 1995 a signifikantní pokleshodnot KPE zubů, K a E zubů a signifikantní zlepšení stavu parodontu u žen proti roku 1987.V cílových ukazatelích SZO pro rok 2000 naši 18letí muži vysoce překročili ukazatel stavuchrupu (96,4 % osob bez extrakce pro kaz) a přiblížili se k reálnému splnění ukazatele stavuparodontu (70,9 % osob s alespoň třemi sextanty CPI = 0). V souboru 18letých žen nemělo99,7 % extrahován stálý zub pro následky kazu a 87,1 % mělo CPI = 0 v alespoň třechsextantech.

Klíčová slova:
epidemiologie – věková kategorie 18 let – stav parodontu – cíle SZO do roku2000

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2002 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se