Preventivní program orálního zdravív denním stacionáři pro mentálně postižené


Preventive Oral Health Programme in a Day Home for theMentally Sick

The author evaluates the effect of an oral hygiene programme in a group of 32mentally affected subjects staying in a day home. The investigation lasted two years. Theprogramme was based on repeated instructions and check ups of oral hygiene and theadministration of fluoride preparations. Repeatedly the DMF, OHI-S, CPITN indexes wereexamined. The decline of new caries was almost continuous, already after one year it declinedby 0.43 caries on average and during the subsequent year by 0.3 caries. The OHI-S valuedeclined in two years by an average of 0.76 and CPITN by 0.36. The results revealed that thepreventive programme improved significantly the hygiene of the oral cavity and reduced theincrement of dental decay.

Key words:
preventive programme – mental affection – oral hygiene – cariosity


Autoři: M. Dufková
Působiště autorů: I. stomatologická klinika LF UP a FN, Olomouc, vedoucí kliniky doc. MUDr. J. Stejskalová, CSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2002, 1, s. 18-23
Kategorie: Články

Souhrn

Práce hodnotí vliv preventivního programu orální hygieny na soubor 32 mentálně postiže-ných umístěných v denním stacionáři. Sledování probíhalo 2 roky. Program byl založen naopakovaných instruktážích a kontrolách orální hygieny a podávání fluoridových preparátů.Průběžně byly vyšetřovány indexy KPE, OHI-S, CPITN. Úbytek nových kazů byl téměř plynulý,již po roce se snížil o 0,43 kazu v průměru a v dalším roce o 0,3 kazu. Hodnota OHI-S pokleslaza 2 roky v průměru o 0,76 a CPITN o 0,36. Výsledky ukázaly, že preventivní program významně zlepšil hygienu ústní dutiny a snížil přírůstek zubního kazu.

Klíčová slova:
preventivní program – mentálně postižení – orální hygiena – kazivost

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2002 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se