Retence kompozitních výplní po preparaciErbium:YAG laserem ve srovnání s klasickouvýplní s leptáním kyselinou fosforečnou


Retention of Composite Resin after Erbium:YAG Laser Ablation in Compa-rision with Classical Drilling Machine and Acid Etching

This study compares the effects of Er:
YAG laser radiation and classical prepa-ration with acid treatment of hard dental tissues. The study was divided into two parts. At firstoval cavities on the buccal surface were prepared in twenty human teeth. The edges of cavitieswere irradiated with Er:YAG laser. The energy of the laser was 105 mJ and repetition rate 1Hz. Ten control samples were etched with 35% phosphoric acid. The cavities were filled withcomposite resin according to the manufacturer's directions. The quality of connection betweencomposite resin and margin of the cavity was similar. The aim of the second study was toevaluate the shear bond strength of both types of treatment and examine the effect of Er:YAGlaser and classical preparation on the bond of composite resin and hard dental tissues. It wasconfirmed that laser and acid etching have the same effect on the bond of composite resin toenamel and dentin.

Key words:
dentistry – laser therapy – Er:YAG laser – etching – enamel – dentin


Autoři: lL. Doležalová;  lT. Dostálová;  Jelínkováh. 2;  Krejsao. 1;  Kubelkaj. 3;  Procházkas. 3
Působiště autorů: Výzkumný ústav stomatologický, Praha, ředitel Mudr. O. Krejsa, CSc. 2ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha, děkan prof. ing. L. Musílek, CSc. 3Preciosa – Crytur, Turnov, ředitel ing. R. Matyáš
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 1999, 1, s. 23-29
Kategorie: Články

Souhrn

Ve studii byl srovnáván účinek Erbium (Er):
YAG laserové preparace tvrdých zubních tkáníchs klasickým postupem přípravy kavity. Pokus byl rozdělen na dvě části. Nejprve byly vyprepa-rovány na bukální ploše kavity do dvaceti extrahovaných lidských molárů. Na okraje kavit bylaaplikována Er:YAG laserová energie 105 mJ s opakovací frekvencí 1 Hz. Kontrolní skupinabyla naleptána 35% kyselinou fosforečnou. Poté byly zhotoveny kompozitní výplně podlenávodu výrobce. Štěrbina mezi kompozitní výplní a okrajem kavity byla podobná. Záměremdruhé studie bylo srovnání vazebné síly ve střihu (vzájemné vazebné síly) mezi kompozitnívýplní a tvrdými zubními tkáněmi při použití obou uvedených metod. Opět nebyly v naměře-ných hodnotách nalezeny signifikantní rozdíly.

Klíčová slova:
stomatologie – laserová terapie – Er: YAG laser – leptání – sklovina – dentin

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


1999 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se