Problematika teleskopickéhoa konusového systému u snímatelnýchzubních náhrad


Problems of the Telescopic and Conus System in RemovableDentures

Anchoring of removable dentures by the telescopic and conus system is a matterof routine in some neighbouring countries but in our country this system is practically unknownand is not used. The author describes briefly the theoretical principles of construction of conusand telescopic crowns, evaluates the advantages and disadvantages of this anchoring systemand outlines indications and contraindications. He demonstrates one clinical solution ina patient with a different biological factor of abutment teeth.

Key words:
non-clasp anchoring elements – telescopic and conus systém


Autoři: J. Vacek
Působiště autorů: II. stomatologická klinika 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Racek, DrSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 1999, 1, s. 4-11
Kategorie: Články

Souhrn

Kotvení snímatelných zubních náhrad teleskopickým a konusovým systémem je sice rutinnízáležitost v některých sousedních státech, ale v našich zemích je tento systém praktickyneznám a také nepoužíván. V článku jsou stručně popsány teoretické principy konstrukcekonusových a teleskopických korunek, zhodnoceny výhody a nevýhody tohoto kotevního systé-mu a stanoveny indikace a kontraindikace. Je demonstrováno jedno klinické řešení u pacientas různým biologickým faktorem pilířových zubů.

Klíčová slova:
nesponové kotevní prvky – teleskopický a konusový systém

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


1999 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se