Symptomy limbické iritability a chaotická aktivita autonomního nervového systému v průběhu kognitivního konfliktu u pacientů s unipolární depresí: nové perspektivy pro indikaci antikonvulzivní léčby?


Symptoms of Limbic Irritability and Chaotic Activity in the Autonomic Nervous System during Cognitive Conflict in the Patients with Unipolar Depression: a New Perspective for Anticonvulsant Treatment?

Modern findings in neuroscience suggest that cognitive conflict is related to specific nonlinear chaotic changes of the signal generated by neural systems. According to recent findings, activation of anterior cingulate cortex (ACC) is related to detecting cognitive conflict. This conflict-related activation elicits autonomic responses which can be assessed by psychophysiological measures such as heart rate variability calculated as beat to beat R-R intervals (RRI). The present study used Stroop test as an experimental approach to psychophysiological study of cognitive conflict in 40 patients with unipolar depression. In this experimental approach RRI measurement, psychometric measurement of limbic irritability (LSCL-33), depression (BDI-II) and calculation of largest Lyapunov exponents in nonlinear data analysis of RRI time series were performed. Significant correlation coefficient of r=0.60 between largest Lyapunov exponents and LSCL-33 found in this study indicate that a defect of neural inhibition during conflicting Stroop task is closely related to limbic irritability. Since limbic irritability is probably closely related to epileptiform abnormalities in the temporo-limbic structures, this result might represent a useful instrument for indication of anticonvulsant treatment in depressive patients who are resistant to antidepressant medication.

Key words:
depression, stress, limbic irritability, HRV, Lyapunov exponent, chaos, anticonvulsants.


Autoři: P. Bob;  M. Šusta;  A. Procházková-Večeřová;  J. Pavlát;  J. Raboch
Působiště autorů: Centrum pro neuropsychiatrický výzkum traumatického stresu, Praha ;  Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 103, 2007, No. 2, pp. 68-72.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Moderní nálezy v oblasti neurověd poukazují na to, že kognitivní konflikt souvisí se specifickými nelineárními chaotickými změnami signálu generovaného neuronálními systémy. Podle stávajících poznatků monitorování kognitivního konfliktu souvisí s aktivací anteriorního cingulárního kortexu (ACC). S konfliktem související aktivace vyvolává automatické odpovědi, které mohou být zachyceny psychofyziologickými měřeními jako je například variabilita srdečního tepu vypočtená jako časová závislost z R-R intervalu (RRI).

Tato studie používá Stroopova testu jako experimentálního přístupu k psychofyziologickému studiu kognitivního konfliktu u 40 pacientů s diagnózou unipolární deprese prostřednictvím měření RRI, psychometrického měření limbické iritability (LSCL-33), deprese (BDI-II) a pomocí výpočtu maximálních Lyapunových exponentů v nelineární analýze dat časových serií RRI. Signifikantní korelace 0,60 mezi největšími Lyapunovými exponenty a LSCL-33 nalezená v této studii poukazuje na to, že deficit neuronální inhibice v průběhu konfliktní Stroopovy úlohy úzce souvisí s limbickou iritabilitou. Poněvadž limbická iritabilita pravděpodobně vykazuje významnou souvislost s epileptiformními abnormalitami v temporo-limbických strukturách, může tento výsledek představovat užitečný nástroj pro indikaci antikonvulzivní terapie u depresivních pacientů rezistentních na antidepresivní medikaci.

Klíčová slova:
deprese, stress, limbická iritabilita, HRV, Lyapunův exponent, chaos, antikonvulziva.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 2

2007 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×