Slovenská adaptácia metódy CORE-OM


Slovak Adaptation of CORE-OM (Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measure)

CORE-OM (Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measure) is a widely used self-rating measure, developed specifically for measuring outcome of psychological/psychiatric treatment. The process of its adaptation for the use in Slovak context is described in three studies. Study I. presents internal consistency coefficients of the Slovak version of CORE-OM, an assessment of the construct validity of the instrument as well as the comparison of clinical and non-clinical samples. In Study II., where we used a revised Slovak translation of COREOM, we are presenting the descriptive data of clinical and non-clinical samples, the test-retest reliability and the criteria of the statistically and clinically significant change. Study III describes a process of establishing the final version of the Slovak CORE-OM in collaboration with one of the authors of the original version. The Slovak version of CORE-OM has good psychometric properties, is highly internally consistent, and has sufficient test-retest reliability. It discriminates well between clinical and non-clinical samples. The criterion of statistical significant change (reliable change index – RCI) for all items of CORE-OM is 0,57. The cut-off score is 1,05 for males and 1,12 for females respectively. The Slovak version of CORE-OM is ready to be used widely in clinical practice; further research on its properties is being conducted.

Key words:
CORE-OM (Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measure), reliability, construct validity, statistical and clinical significant change.


Autoři: K. Gampe 1;  M. Bieščad 1;  Balúnová Labaničová L. 1;  L. Timuľák 2;  Ch. Evans 3
Působiště autorů: Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra psychológie, Trnava 1;  School of Psychology, Trinity College Dublin, Írsko 2;  Nottinghamshire Healthcare NHS Trust, Nottingham, UK 3
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 103, 2007, No. 1, pp. 4-13.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Dotazník CORE-OM (Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measure) je široko používaný sebaposudzovací nástroj merania, ktorý bol špeciálne vyvinutý na meranie efektu psychologickej/psychiatrickej liečby. Proces jeho adaptácie na podmienky slovenskej klinickej praxe opisujeme v troch štúdiách. V štúdii I. sa zameriavame na overenie vnútornej konzistencie slovenského prekladu dotazníka CORE-OM, overenie konštruktovej validity a schopnosti diskriminovať medzi klinickým a neklinickým výberom. V štúdii II., v ktorej sme použili revidovanú verziu slovenského prekladu dotazníka, prinášame deskriptívne dáta z klinického a neklinického výberu, zameriavame sa na odhad test-retestovej reliability a výpočet kritérií štatisticky a klinicky signifikantnej zmeny. Štúdia III. opisuje proces konsenzuálnej tvorby finálnej verzie slovenského prekladu CORE-OM, za účasti jedného z autorov originálnej verzie. Slovenská verzia CORE-OM preukázala dobré psychometrické vlastnosti, je vysoko vnútorne konzistentná a dosahuje dostatočnú test-retestovú reliabilitu, koreluje s referenčnými nástrojmi merania a dostatočne diskriminuje medzi klinickým a neklinickým výberom. Vypočítané kritérium štatisticky signifikantnej zmeny (index spoľahlivej zmeny RCI) má hodnotu 0,57. Cut-off skóre, ktoré je ukazovateľom klinicky signifikantnej zmeny, má pre celok CORE-OM hodnotu pre mužov 1,05 a pre ženy 1,12. Slovenská verzia dotazníka CORE-OM je pripravená pre klinické používanie, jej ďalšie vlastnosti ohľadom merania terapeutickej zmeny sa ďalej skúmajú.

Kľúčové slová:
CORE-OM (Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measure), reliabilita, konštruktová validita, štatisticky a klinicky signifikantná zmena.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×