Poskytování ambulantní psychiatrické péče uživatelům drog v roce 2003


Out-patient Treatment Provision to Drug Users in 2003

The Czech National Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction carried out a survey focused on the out-patient psychiatric treatment provision to drug users in 2003. The survey was realised in 2004. The aim of the study was to find out how many out-patient treatment centres are primarily oriented on drug users, i.e. how many so called “AT ambulances” do exist in the Czech Republic. Altogether 195 out-patient psychiatric centres participated in the study, out of them 35 centres had no drug user in treatment in 2003. Therefore 160 out-patient treatment centres were focused on treatment of drug users. 128 out-patient psychiatric centres provide treatment to alcohol users, 33 to tobacco users and 70 to illicit drug users. In these 160 centres, 43 201 patients were treated in 2003 (67% alcohol users, 15.5% tobacco users and 15% illicit drug users). The most frequent illicit drugs used were pervitin (methamphetamine) and marijuana. These centres co-operate mostly with inpatient psychiatric clinics and departments, as well as with general practitioners. Collaboration with non-governmental organisations in the field of drug treatment and after-care is assessed as insufficient.

Key words:
out-patient drug treatment centres, networking, drug users, alcohol, tobacco, illicit drugs.


Autoři: L. Miovská 2;  M. Coufalová 1;  M. Miovský 2;  V. Mravčík 1
Působiště autorů: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Praha 1;  Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 102, 2006, No. 7, pp. 350-356.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti provedlo výzkum zaměřený na poskytování ambulantní psychiatrické péče uživatelům drog v r. 2003 v ČR. Šetření proběhlo v průběhu roku 2004. Cílem práce bylo zjistit, kolik ambulantních psychiatrických ordinací je primárně zaměřeno na poskytování lékařské péče uživatelům drog, tedy kolik je v ČR ordinací AT. Do výzkumu se zapojilo celkem 195 psychiatrických ordinací, z nichž 35 v r. 2003 neléčilo žádného uživatele drog. Celkem se tedy 160 zapojených psychiatrických ordinací zabývalo kromě své jiné činnosti také léčbou uživatelů drog. Z tohoto souboru ordinací jich 128 poskytuje léčbu uživatelům alkoholu, 33 léčbu uživatelům tabáku a 70 léčbu uživatelům nelegálních drog. V těchto psychiatrických ordinacích se léčilo 43 201 pacientů (67 % tvořili uživatelé alkoholu, 15,5 % uživatelé tabáku a 15 % uživatelé nelegálních drog). Nejčastěji užívanými drogami po alkoholu a tabáku byly pervitin a marihuana. Ordinace nejvíce spolupracují s psychiatrickými léčebnami, klinikami a odděleními a dále s praktickými lékaři. Spolupráce se specializovanými nestátními organizacemi poskytujícími léčbu a následnou péči uživatelům drog je hodnocena jako nedostatečná.

Klíčová slova:
ordinace AT; ambulantní léčba; síť služeb; uživatelé drog; alkohol, tabák, nelegální drogy.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 7

2006 Číslo 7
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se