Poskytování ambulantní psychiatrické péče uživatelům drog v roce 2003


Out-patient Treatment Provision to Drug Users in 2003

The Czech National Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction carried out a survey focused on the out-patient psychiatric treatment provision to drug users in 2003. The survey was realised in 2004. The aim of the study was to find out how many out-patient treatment centres are primarily oriented on drug users, i.e. how many so called “AT ambulances” do exist in the Czech Republic. Altogether 195 out-patient psychiatric centres participated in the study, out of them 35 centres had no drug user in treatment in 2003. Therefore 160 out-patient treatment centres were focused on treatment of drug users. 128 out-patient psychiatric centres provide treatment to alcohol users, 33 to tobacco users and 70 to illicit drug users. In these 160 centres, 43 201 patients were treated in 2003 (67% alcohol users, 15.5% tobacco users and 15% illicit drug users). The most frequent illicit drugs used were pervitin (methamphetamine) and marijuana. These centres co-operate mostly with inpatient psychiatric clinics and departments, as well as with general practitioners. Collaboration with non-governmental organisations in the field of drug treatment and after-care is assessed as insufficient.

Key words:
out-patient drug treatment centres, networking, drug users, alcohol, tobacco, illicit drugs.


Autoři: L. Miovská 2;  M. Coufalová 1;  M. Miovský 2;  V. Mravčík 1
Působiště autorů: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Praha 1;  Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 102, 2006, No. 7, pp. 350-356.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti provedlo výzkum zaměřený na poskytování ambulantní psychiatrické péče uživatelům drog v r. 2003 v ČR. Šetření proběhlo v průběhu roku 2004. Cílem práce bylo zjistit, kolik ambulantních psychiatrických ordinací je primárně zaměřeno na poskytování lékařské péče uživatelům drog, tedy kolik je v ČR ordinací AT. Do výzkumu se zapojilo celkem 195 psychiatrických ordinací, z nichž 35 v r. 2003 neléčilo žádného uživatele drog. Celkem se tedy 160 zapojených psychiatrických ordinací zabývalo kromě své jiné činnosti také léčbou uživatelů drog. Z tohoto souboru ordinací jich 128 poskytuje léčbu uživatelům alkoholu, 33 léčbu uživatelům tabáku a 70 léčbu uživatelům nelegálních drog. V těchto psychiatrických ordinacích se léčilo 43 201 pacientů (67 % tvořili uživatelé alkoholu, 15,5 % uživatelé tabáku a 15 % uživatelé nelegálních drog). Nejčastěji užívanými drogami po alkoholu a tabáku byly pervitin a marihuana. Ordinace nejvíce spolupracují s psychiatrickými léčebnami, klinikami a odděleními a dále s praktickými lékaři. Spolupráce se specializovanými nestátními organizacemi poskytujícími léčbu a následnou péči uživatelům drog je hodnocena jako nedostatečná.

Klíčová slova:
ordinace AT; ambulantní léčba; síť služeb; uživatelé drog; alkohol, tabák, nelegální drogy.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 7

2006 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se