Nové aspekty psychiatrické léčby


New Aspects of Psychiatric Treatment

The objectification of treatment efficacy becomes essential for the medical as well as economic reasons (rationale for the choice and evidence of efficacy). When choosing an option, it is necessary to take into consideration current knowledge and to treat according to current guidelines. The development of new psychotropic drugs leads to the necessity to prove sofistically their efficacy. When the guidelines are made, the evidence-based methods are preferred. Psychotropic medications do fulfill this requirement. Their efficacy was proved in randomised, controlled, double-blind trials. Observation studies have lower power of evidence, but they can often be complementary to the randomised controlled trials. The e-STAR study with a mirror design is an example of concurrent observation study that records the results of the treatment with a new intramuscular longlasting atypical antipsychotic agent comparing it with previous treatment. At the same time, the monitoring of parameters that are a part of the common clinical practice, including remission, enables us to evaluate more objectively the effect of long time treatment.

Key words:
objectiation of treatment efficacy, treatment algorithms, observation study, complementary study, e-STAR study.


Autoři: E. Češková
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno přednostka prof. MUDr. E. Češková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 102, 2006, No. 6, pp. 319-322.
Kategorie: Souborné referáty

Souhrn

Objektivizace účinku léčby se stává nezbytná z medicínských i ekonomických důvodů (dokladování volby a účinnosti). Při volbě nutno zohlednit dosavadní znalosti a postupovat lege artis. Vývoj psychofarmak vede k nutnosti stále sofistikovaněji dokladovat jejich účinnost. Při tvorbě algoritmů léčby jsou preferovány léčebné metody založené na důkazech. Tento požadavek optimálně splňují psychofarmaka, jejichž účinnost byla prokázána v randomizovaných, kontrolovaných, dvojitě slepých studiích. Nižší síla průkazu je přičítána observačním studiím, které však často mohou být s randomizovanými kontrolovanými studiemi komplementární. Příklad současně probíhající observační studie, se zrcadlovým designem, je e-STAR studie mapující výsledky léčby novým injekčním dlouhodobě účinným atypickým antipsychotikem ve srovnání s předchozí léčbou. Sledováním parametrů, které jsou součástí běžné klinické praxe, včetně remise, nám současně umožní i objektivnější hodnocení efektu dlouhodobé léčby.

Klíčová slova:
objektivizace účinku léčby, algoritmy léčby, observační studie, komplementární studie, e-STAR studie.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 6

2006 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Význam metforminu pro „udržitelnou“ terapii diabetu
Autoři: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se