Sexuální agrese u žen


Sexual Aggression in Women

The authors provide a review of researches concerning the homo- and heterosexual aggression of women, its prevalence, etiology (especially on the basis of Ellis’ biosocial theory of sexual violence), most frequent forms of sexually aggressive behavior (verbal one, indirect forms, manipulative forms), types and characteristics of sexually aggressive women, and myths we meet in this area. Destroying these myths about sexually non-aggressive women must not supress the sensitivity to sexual aggression of men against women. The authors wish to point only to the fact that women may also use different forms of sexual behavior leading to victimization of men or other women.

Key words:
sexual aggression, women, prevalence, etiology.


Autoři: E. Gerlová 1;  P. Weiss 2
Působiště autorů: Policejní akademie ČR, katedra společenských věd, Praha ;  vedoucí katedry doc. PhDr. L. Čírtková, CSc. Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha 1;  přednosta doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 102, 2006, No. 1, pp. 18-23.
Kategorie: Souborné referáty

Souhrn

Autoři podávají přehled o zjištění homo- i heterosexuální agrese u žen, o její prevalenci, etiologii (především na základě Ellisovy biosociální teorie sexuálního násilí), nejčastějších formách sexuálně agresivního chování (především verbální agrese, nepřímá agrese v podobě šíření pomluv, manipulativní chování spojené s emočním nátlakem), o typech a charakteristikách sexuálně agresivních žen a o mýtech, s nimiž se v této oblasti nejčastěji setkáváme. Boření mýtu o sexuálně neagresivní ženě přitom nemá odvádět pozornost od problematiky mužské sexuální agrese vůči ženám, autoři však považují za potřebné poukázat na skutečnost, že i ženy užívají nejrůznější formy sexuálního násilí, jehož výsledkem může být viktimizace muže nebo jiné ženy, v některých případech i se závažnými důsledky na psychiku obětí.

Klíčová slova:
sexuální agrese, ženy, výskyt, etiologie.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se