Psychobiologické reakce na stres a trauma


Psychobiological Reactions on Stress and Trauma

Connection between psychic and somatic processes is according to tradition of renaissance and modern European thought understood as one-sided influence of somatic processes on the mind. Reverse movement of psychic influence on the somatic processes was until recently out of framework of psychological and neuroscientific research. Research in these fields mainly in the last fifteen years led to many findings about influence of human mind on somatic functions mainly the influence of trauma and stress on pathological functioning. Main processes which play a role are dissociation connected to disintegration of consciousness and alexithymia which leads to dysfunctions in experiencing and sensing emotions. These psychological defense reactions emerge as a consequence of traumatic stress and in certain cases as consequence of lasting stress without traumatic stimuli. Traumatic stress leads to endocrine and immune dysfunctions, epileptiform disturbances and also to alterations in gene expression. These modern psychological and neuroscientific findings have led to emerging of new discipline called neuropsychotherapy which is able to influence psychic or somatic health by psychotherapy inducing changes in human biological functions.

Key words:
trauma, stress, dissociation, alexithymia, neuropsychotherapy.


Autoři: P. Bob;  J. Vymětal 2
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha ;  přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc. Ústav pro humanitní studia v lékařství 1. LF UK, Praha 1;  přednosta prof. PhDr. J. Vymětal 2
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 101, 2005, No. 8, pp. 425-432.
Kategorie: Souborné referáty

Souhrn

Propojení psychického a somatického je vzhledem k filozofické tradici renezančního a moderního evropského myšlení chápáno jako jednosměrné působení somatických procesů na psychické děje. Opačné působení, tj. psychických procesů na děje somatické, zůstávalo až donedávna mimo zorný úhel psychologického i neurovědního výzkumu. Výzkum v těchto oblastech však zejména v posledních patnácti letech přináší celou řadu poznatků o vlivu psychických procesů spojených s působením stresu a traumatu na somatické funkce a jejich ovlivnění patologického procesu. Především jde o psychické procesy spojené s poruchou integrovaných funkcí vědomí, tzv. disociaci, a dále o alexithymii, která je charakterizována poruchou prožívání a vnímání emocí. Tyto obranné psychické reakce se objevují jako důsledek traumatického stresu a v některých případech i jako důsledek kumulované stresové zátěže bez přítomnosti výrazného traumatizujícího podnětu. Zejména traumatický stres pak vede k celé řadě endokrinních, imunitních a epileptiformních patologických procesů a je spojen také s alteracemi v genové expresi. Tyto moderní psychologické a neurovědní poznatky vedly ke vzniku nového vědního oboru neuropsychoterapie, jejímž cílem je ovlivnění psychického a somatického zdraví prostřednictvím psychoterapeutického působení na biologické funkce člověka.

Klíčová slova:
trauma, stres, disociace, alexithymie, neuropsychoterapie.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 8

2005 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se