Nové trendy v léčbě schizofrenie


New Trends in the Therapy of Schizophrenia

Before the psychopharmacological era, the main aims of treatment were the improvement of selfcare, reduction of aggression and self-injury. After the arrival of antipsychotics (AP) the aims of treatment have been becoming more ambitious. Nowadays, remission, improvement of functioning and quality of life are the goals. Remission is defined in terms of symptoms, similarly to affective disorders. Remission is significantly connected with compliance (adherence to the treatment). Studies dealing with these problems suggest that about two thirds of patients do not take AP as prescribed, or even do not take them at all. The ADHES study was aimed at psychiatrists’ understanding of factors leading to insufficient adherence. Questionnaire-based naturalistic survey that incorporated 80 psychiatrists and 820 of their patients has found that Czech psychiatrists’ opinions do not differ from those of psychiatrists from other countries. The incidence of partial compliance and noncompliance has been evaluated in accordance with the available literature. Psychiatrists judged that the impairment of cognitive functioning, life conditions and stigma were important factors in about half of their patients, in smaller proportion of patients it was co-morbid substance abuse. With the availability of atypical AP (with better tolerability), long-acting atypicals (positive influence of compliance) and continuous psychoeducation, remission becomes an attainable clinical goal.

Key words:
schizophrenia, remission, compliance.


Autoři: E. Češková
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno přednosta prof. MUDr. E. Češková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 101, 2005, No. 6, pp. 298-302.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Před nástupem psychofarmakologické éry bylo hlavním cílem léčby schizofrenie zlepšení péče o sebe sama, snížení agresivity a sebepoškozování. Po nástupu antipsychotik (AP) se stávaly cíle léčby stále více ambiciózní. V současné době je cílem remise, zlepšené fungování a uspokojivá kvalita života. Remise je analogicky jako u afektivní poruchy definována symptomatologicky. Dosažení remisí významně souvisí s kompliancí (adherencí k léčbě). Studie věnující se této problematice ukazují, že circa 2/3 nemocných neberou AP tak jak mají, respektive je neberou vůbec. Studie ADHES se zaměřila na údaje o tom, jak vnímají faktory vedoucí k nedostatečné adherenci psychiatři. Anonymním dotazníkovým průzkumem, do kterého bylo zapojeno 80 psychiatrů a 820 jejich pacientů, bylo zjištěno, že názory českých psychiatrů se neliší od názorů psychiatrů ostatních evropských zemí. Výskyt částečné kompliance a nonkompliance hodnotí v souladu s dostupnými literárními údaji. Přibližně u poloviny nemocných přičítají významnou roli zhoršení kognitivních funkcí, životním podmínkám a stigmatizaci, u menšího počtu abúzu. S dostupností atypických AP (která jsou lépe snášena), prvního dlouhodobě působícího atypického injekčního AP (může pozitivně ovlivnit komplianci) a soustavnou psychoedukací, se stává dosažení remise reálné.

Klíčová slova:
schizofrenie, remise, kompliance.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 6

2005 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se