Psychosociální stresory v mladých rodinách z Brna a Znojma Část II.


Psychosocial Stressors in Young Families from Brno and Znojmo Part II

As part of the longitudinal project ELSPAC (European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood) there has been a circumstantial repeated research on the frequency and intensity of the influence of demanding life events (psychosocial stressors) on families from the cities of Brno and Znojmo. The data set for the research is made of families with 5-year-old children, which includes 2997 women and 2523 men from Brno, and 606 women and 527 men from Znojmo. The parents were given questionnaires on demanding life events (consisting of 43 items) classified in seven categories on the basis of thematic similarities (illnesses, job, partnership, finances, housing, social relations, maternity and death).

As well as in the first phase of the research (in the period of pregnancy of the questioned women), the presumptions claiming a difference between the sexes in the intensity of the influence of demanding life events have been proved now. Moreover, significant differences in the overall frequency and intensity of the influence of demanding life events that are connected with local lifestyles of inhabitants of Brno and Znojmo have been discovered. Slight differences in the ranking of intensity of the influence of demanding life events in the categories of partnership, social relations and illnesses have been noticed between the statistical sets of men and women. Regarding the frequency of individual demanding life events, the set of men from Brno shows different results from the set of women from Brno in 32 demanding life events out of 43, while in Znojmo only in 13 ones.

The given results show that women response to stress with a stronger emotional sensitivity than men, and the spectrum together with overall frequency of stress events are different for the two sexes, too.

Key words:
psychosocial stress, demanding life events, ELSPAC.


Autoři: P. Boková 1;  P. Fiľo 2
Působiště autorů: ÚSLVZ LF MU, oddělení preventivní a sociální pediatrie, Brno ;  ředitel MUDr. L. Kukla, CSc. Psychologický ústav FF MU, Brno 1;  vedoucí katedry prof. PhDr. M. Svoboda, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 101, 2005, No. 2, pp. 75-81.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

V rámci longitudinálnho projektu ELSPAC (Evropská dlouhodobá studie těhotenství a dětství) bylo opakovaně realizováno zevrubné šetření výskytu a intenzity zapůsobení významných životních událostí (psychosociálních stresorů) u rodin z Brna a Znojma. Výzkumu, probíhajícího v pěti letech dětí, se účastnilo 2997 žen a 2523 mužů z Brna, 606 žen a 527 mužů ze Znojma. Rodičům byl předložen dotazník mapující významné životní události (čítající 43 položek), které se dají seskupit podle tematické podobnosti do sedmi kategorií (nemoci, práce, partnerství, finanční a bytová situace, sociální vztahy, těhotenství a úmrtí). Obdobně jako v první fázi výzkumu (v období gravidity matek ze zkoumaných rodin) se i nyní potvrdily předpoklady o rozdílu mezi pohlavími v intenzitě zapůsobení životních událostí a současně byly objeveny významné rozdíly v celkovém výskytu a intenzitě zapůsobení životních událostí, souvisejících se životním stylem daným místem trvalého bydliště (Brno, Znojmo). Mezi soubory mužů a žen byly zaznamenány jemné rozdíly v pořadí intenzity zapůsobení ŽUD v kategoriích ŽUD – partnerství, sociální vztahy a nemoci. Z hlediska výskytů jednotlivých ŽUD se muži z Brna od žen lišili ve 32 ŽUD ze 43, v případě znojemských souborů jen ve 13 ŽUD. Z naznačených výsledků vyplývá, že ženy reagují na stres s větší emocionální senzitivitou než muži, přičemž spektrum a celkový počet zažívaných stresogeních událostí jsou pro obě pohlaví též odlišná.

Klíčová slova:
psychosociální stres, životní události, ELSPAC.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 2

2005 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se