Morfologické změny elektrického srdečního poleu pacientů trpících depresivní poruchou a léčenýchdosulepinem


Morphological Changesof Electric Heart Field in Patients Suffering from Depressive Disorder and Treated with Dosulepin.

The cardio-toxic effects of therapeutic plasma levels of TCA (150 – 200 ng/ml in serum) are notquite so evident. New information about it bring the device of Cardiag 112.2, which can measuresimultaneously the ECG (electrocardiography), VCG (vectorcardiography) and BSPM (method ofbody surface potential mapping). With this device we made 2 studies.In the fi rst one, we tried to prove if in depressive patients in remission, treated with prophylacticdoses of dosulepine, are some statistically signifi cant changes in ECG parameters in dependence withdosulepine plasma levels. 4 electrocardiological parameters were proven to correlate signifi cantlywith dosulepine plasma levels: QRS axis deviation in frontal plane (by the method of VCG) (p < 0,01),the maximal positive value of the isointegral map during the fi rst 40 ms of the QRS complex, the socalled DIAM40max (by the method of BSPM) (p < 0,05) and QRS-STT vectors plane angles in transversaland in left sagittal planes (by the method of VCG) (p < 0,05).In the second one, we measured the dispersion of QT interval in depressive patients treated withdosulepine (by the method of BSPM) and than we correlated the QTd with dosulepine plasma levels.It was suggested as was by many authors, that dispersion of the QT interval (QTd) is a non specifi csign of a changed course of repolarization, which refl ects the cardiotoxic side effects of dosulepinand that it could be used also as a simple marker for the elevated plasma level of dosulepin on themyocardium at therapeutic or prophylactic plasma levels.The antidepressant of dosulepine is potentially dangerous in inducing of the cardiac arrhytmias indepressive patients without cardiac diseases, and this cardiovascular risk is in the correlation withdosulepine plasma levels.

Key words:
dosulepine, cardiotoxicity, body potential surface mapping, plasma levels.


Autoři: E. Kitzlerová;  O. Kittnar 1;  I. Paclt;  J. Slavíček 1;  M. Anders;  A. Dohnalová 1
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2004, No. 8, pp. 472-480.
Kategorie: Články

Souhrn

Kardiotoxické efekty terapeutických dávek TCA (150 – 200 ng/ml) nejsou zcela jasné. Novéinformace přináší přístroj Cardiag 112.2, který umožňuje současné měření EKG (elektrokardiografi e),VCG (vektorkardiografi e) a BSPM (povrchové srdeční mapování). Za pomoci tohoto přístroje bylyprovedeny 2 studie.V první studii jsme se snažili prokázat, zda u depresivních pacientů v remisi, léčených dosulepinemv udržovacích dávkách, statisticky významně nekorelují některé parametry EKG s plazmatickýmikoncentracemi tohoto farmaka. Byly zachyceny 4 elektrokardiografi cké parametry jako signifi kantníkoreláty s plazmatickými koncentracemi dosulepinu: deviace osy komplexu QRS ve frontální rovině(metodou VCG) (P

Klíčová slova:
dosulepin, kardiotoxicita, povrchové srdeční mapování, plazmatické koncentrace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se