Dotazníky a škály k měření sexuálních funkcí


Questionnaires and Scales to Measure Sexual Functions

The paper surveys validated questionnaires and scales for quantifi cation of sexual functions usedin the Czech Republic and abroad. It deals in detail with the issues of monitoring sexual functionsas a side effect of psychopharmacological agents’ administration and discusses the perils of theevaluation process as viewed both by the patient and the physician.In such cases it is recommended to use ASEX (Arizona Sexual Experience Scale), which is, however,subject to the authors’ approval, or UKU (Utvalg for Kliniske Undersogelser). Both methods areapplied in research on an international scale and allow for comparisons of prevalence of sexualfunctions across populations.

Key words:
sexual dysfunctions, questinnaires, scalles, psychopharmacological agents.


Autoři: A. Žourková
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, přednostka prof. MUDr. E. Češková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2004, No. 8, pp. 481-486.
Kategorie: Články

Souhrn

Práce podává přehled validizovaných dotazníků a škál užívaných k měření sexuálníchfunkcí v klinické praxi v zahraničí i v tuzemsku. Podrobněji se věnuje problematice monitorovánísexuálních dysfunkcí jako vedlejšího účinku léčby psychofarmaky a probírá úskalí těchto hodnoceníjak ze strany pacienta tak lékaře.V těchto případech je doporučováno užití škály ASEX (Arizona Sexual Experience Scale), která jevšak vázána na svolení autorů nebo škály UKU (Utvalg for Kliniske Undersogelser). Obě metody jsoupoužívány v zahraničních výzkumech a jejich užití umožňuje srovnání výskytu sexuálních dysfunkcív různých populacích.

Klíčová slova:
sexuální dysfunkce, dotazníky, škály, psychofarmaka

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se