Obecné modely současné psychoterapie


General Models in the Contemporary Psychotherapy

Nowadays a theoretical psychotherapeutical thinking develops from the great amount of psychotherapeuticalapproaches and systems, from the eclectic practice and uses particularly the researchof the effective factors of the therapy. They can be characterized as differentiate,synthetic, integrative and as exceeding other approaches. The development in question goes onwith attempts of creating a general model of psychotherapy that could be a basis for models ofspecial psychotherapies, research and practice. The aim of such a model is to describe all that ispresent as important factor for inducing a desirable change of a human in all psychotherapeuticalapproaches and that was succesful in practice. Among general models we can mention thegeneric model of D. E. Orlinski and K. I. Howard, Grawe’s cube (the author is K. Grawe) and theequation of psychotherapy.

Key words:
differentiation and integration in psychotherapy, eclectic approach, effective factorsof therapy, equation of psychotherapy, general model of psychotherapy, quality of life, research inpsychotherapy.


Autoři: J. Vymětal
Působiště autorů: Ústav pro humanitní studia v lékařství 1. LF UK, Praha, přednosta prof. PhDr. J. Vymětal
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2003, No. 5, pp. 249-253.
Kategorie: Články

Souhrn

Souhrn:
Teoretické psychoterapeutické myšlení se dnes vyvíjí z velkého množství psychoterapeutickýchškol a systémů, z eklektické praxe a využívá zejména výzkumy účinných faktorů psychoterapie.Nejlépe je lze charakterizovat jako diferencované, syntetické, integrativní a přesahujícíjednotlivé směry a přístupy. Zmíněný vývoj pokračuje pokusy o vytvoření obecného modelu psychoterapie,který by byl východiskem pro modely speciálních psychoterapií, výzkum i pro praxi.Cílem takového modelu je zachytit vše, co je přítomno jako důležité pro navozování žádoucízměny u člověka ve všech psychoterapeutických přístupech bez rozdílu, a co se v praxi osvědčilo.Z obecných modelů je zmíněn generický model D. E. Orlinského a K. I. Howarda, Graweho kostka(autorem je K. Grawe) a rovnice psychoterapie.

Klíčová slova:
diferenciace a integrace v psychoterapii, eklektický přístup, kvalita života, obecnýmodel psychoterapie, rovnice psychoterapie, účinné faktory léčby, výzkum v psychoterapii.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2003 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se