Výsledky mezinárodní multicentrickénaturalistické studie zaměřené na účinnostléčby poruch příjmu potravy v 19 evropskýchzemích: COST Action B6 1993–2001


Results of the International NaturalisticMulticentre Study on the Therapeutic Efficacy of Eating Disorders in 19 European Countries:COST Action B6 1993–2001

This international research of the COST Action B6 was designed as a multicentre Europeannaturalistic longitudinal outcome study of eating disorders. It involved the development of standardinstruments for measuring eating disorder symptomatology at first assessment (at the beginningand the end of the treatment) and over time (1 year and 2.5 years) and the measurement ofthe components of clinical management used and the outcome of the illness. The main aim was toimprove the empirical base for the development of therapeutic programmes which will have thegreatest impact on the most important therapeutic aims at a minimum cost. In this report we arecomparing the therapeutic efficacy of specialized centres in the Czech Republic with those fromother European countries at the time of the end of the treatment and 1 year follow up. Data fromthe 2.5 year follow up will be the subject of future presentation.

Key words:
therapeutic efficacy, eating disorders, the course and the ouctome of illness, 1 yearfollow up.


Autoři: H. Papežová;  Skupina Cost Action B 6*
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2003, No. 1, pp. 10-15.
Kategorie: Články

Souhrn

Mezinárodní studie COST Action B6 byla evropským projektem, zaměřeným na dlouhodobésledování průběhu a vyústění poruch příjmu potravy. Zahrnovala vytvoření standardizovanýchdotazníků k měření symptomatiky při přijetí a propuštění z léčby a při sledování pojednom roce a 2,5 letech. Studie se zaměřila na sledování používaných klinických faktorů, kterémohou ovlivnit vyústění onemocnění. Hlavním cílem bylo získat empirická data pro rozvoj nejúčinnějšícha zároveň ekonomicky nejméně náročných léčebných programů. V této práci prezentujemevýsledky léčby na konci terapie a po jednom roce po zařazení do studie v souborupacientek ze specializovaných center České republiky ve srovnání s ostatními zúčastněnými zeměmiEvropy. Léčebné výsledky po 2,5 letech budou předmětem dalšího sdělení.

Klíčová slova:
účinnost léčby, poruchy příjmu potravy, průběh a vyústění, katamnéza po jednomroce.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2003 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se