Disociace, forsírovaná normalizace a epileptóza


Dissociation, Forced Normalization and Epileptosis

Forced normalization is a phenomenon which occurs in so-called epileptic psychosis. It involvescomplimentarity of epileptic and psychotic symptoms. It leads, in connection with electroconvulsive therapy which represents a similar phenomenon and also in connection with somnambulismand the demonstration so-called Jouvet’s cat, to the level of automatism which characterizecertain types of psychological and etological manifestations of the organism which are typical forcertain innate patterns of behaviour. These automatisms are also the basis for the development ofpathological dissociative processes which develop as a consequence of a strong competitive dissociated neural configurations. These configurations are mental representations which correspond to psychic contents and on the other hand they represent the physiological basis foretological or behavioural manifestations. Dissociation is thus conceived as psycho-organic process of competition which leads to a determinist chaos. As a consequence of he chaos manifestation of neural attractors occurs. These attractors may be manifested on the psychological level asa new original idea or inspiration or can lead to a pathological state as for example an epilepticparoxysm. At the neurophysiological level it represents a neural configuration and from electroencephalographic point of view it leads to the synchronized lowering of excitatory neural thresholds on many synapses. This lowering of thresholds leads to hypersynchronized EEG activity (aburst). In case of the relationship of epilepsy and psychosis these phenomena probably is thebasic mechanisms for explaining of many forms of symptoms and theirs complementarity whichleads to the suggesting of the diagnostic category called epileptosis.

Key words:
forced normalization, dissociation, epileptic psychoses, neuron configuration.


Autoři: J. Faber ;  P. Bob
Působiště autorů: Neurologické oddělení FN Bulovka, Praha, přednosta prim. MUDr. Ing. S. Petránek, CSc. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc. Katedra psychologie FSS MU, Brno, vedoucí katedry doc. PhDr. I. Plaňava, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2001, No. 3, pp. 120-125.
Kategorie: Články

Souhrn

Forsírovaná normalizace představuje fenomén, který se vyskytuje u takzvaných epileptických psychóz. Znamená komplementaritu epileptických a psychotických symptomů. Ve svýchdůsledcích však v souvislosti s faktem elektrokonvulzivní terapie, která představuje fenomén obdobné kvality, a dále pak v souvislosti se somnambulismem a fenomény pojícími se s demonstracítzv. Jouvetovy kočky vede k úrovni automatismů, které představují dispozice k určitým typůmpsychologicko-etologických manifestací organismu, charakteristických pro jisté vrozené vzorcechování (pattern of behaviour). Tyto automatismy znamenají tak i základ pro rozvoj patologických disociativních procesů, které se vyvíjejí v důsledku výrazně kompetitivních disociovanýchneuronových konfigurací, které představují mentální reprezentace odpovídající psychickým obsahům, stejně tak jako fyziologický substrát pro etologické či behaviorální projevy. Disociace jetak chápána jako psycho-organický proces kompetice neuronových souborů, který vede k deterministickému chaosu, v jehož důsledku dochází k manifestaci neuronových atraktorů, které se napsychologické úrovni mohou projevovat jako nová neočekávaná originální idea či inspirace, nebotaké může vést k patologickému stavu jakým je třeba epileptický záchvat. Neurofyziologicky tento stav představuje zcela novou neuronovou konfiguraci a elektroencefalograficky vede k náhlému snížení excitačních prahů na velkém počtu synapsí současně, což se projevujehypersynchronizovanou EEG aktivitou (burst). V případě vztahu epilepsie - psychóza pak takovýděj znamená pravděpodobně základní mechanismus, od nějž se odvíjejí rozmanité formy symptomů a jejich komplementarita, které jsou výrazem společné podstaty těchto fenoménů, a byly důvodem k navržení diagnostické kategorie epileptózy.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2001 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se