Dissociativní porucha identity u dětía adolescentů.


Dissociative Identity Disorder in Children and Adolescents

The authors describe the basic characteristics of dissociative personality identity disorders andfocus their attention in particular on its manifestations in children and adolescents. This disorderis described in the International Classification of Diseases-10 as a multiple personality disorder.It is assumed that a traumatic experience in childhood (in particular maltreatment and sexualabuse) can lead to dissociative disorders of mental development. It involves repeated traumaticexperience where the child can assume that they willoccur again and which he cannot avoid. Thechild’s traumatic experience is inconsistent with his usual experience. Dissociation is a defencemechanism which helps the child to endure the trauma. It is more difficult to diagnose thedisorder in children than in adults. Different „personalities“ are in children less structured andfixed. Manifestations of the disorder may be underrated assuming that a mere play or phantasyare involved. The diagnosis of the disorder in children is suggested by multiple symptoms, deviations of mood and behaviour, manifestations of aggressivity towards himself and others, manifestations of amnesia and the history of different diagnoses. From the therapeutic aspect individualdynamic therapy is indicated, hypnotic techniques may be also useful. In younger children alsogame techniques are used.

Key words:
dissociative identity disorders, multiple personality disorder, specific features inchildren and adolescents, diagnosis, therapy.


Autoři: J. Kocourková ;  J. Koutek ;  L. Propper ;  V. Hort
Působiště autorů: Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Hrdlička, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2001, No. 2, pp. 60-63.
Kategorie: Články

Souhrn

Souhrn:
Autoři popisují základní charakteristiky dissociativní poruchy identity a zaměřují sezejména na její projevy u dětí a adolescentů. Tato porucha je v MKN-10 označovaná jako mnohočetná porucha osobnosti. Předpokládá se, že traumatická zkušenost v dětství (zejména fyzickétýrání nebo sexuální zneužívání) může vést k dissociativním poruchám psychického vývoje. Jdeo opakované traumatické prožitky, u kterých může dítě předpokládat, že nastanou, ale nemůže sejim vyhnout. Traumatický prožitek dítěte je nekonzistentní s jeho obvyklou zkušeností. Dissociace představuje obranný mechanismus, který dítěti umožňuje trauma vydržet. U dětí je obtížnějšíporuchu diagnostikovat než u dospělých. Odlišné „osobnosti“ bývají u dětí méně strukturovanéa fixované. Projevy poruchy mohou být podhodnoceny s tím, že jde o pouhou dětskou hru nebopředstavivost. Pro diagnózu poruchy u dětí svědčí mnohočetnost symptomů, výkyvy nálady a chování, projevy agrese k sobě i druhým, projevy amnézie a historie mnoha rozdílných diagnóz. Z terapeutického hlediska je indikována individuální, dynamicky orientovaná terapie, užitečné můžebýt užití hypnotických technik. U menších dětí se užívají herní techniky.

Klíčová slova:
dissociativní porucha identity, mnohočetná porucha osobnosti, specifika u dětía adolescentů, diagnostika, terapie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2001 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se