Využití torické nitrooční čočky při řešení komplikované katarakty a vysokého stupně astigmatismu


The Use of the Toric Intraocular Lens in Treatment of Complicated Cataract and High Degree Astigmatism

The authors refer about highly effective and in our ophthalmology not yet described method of surgical treatment of complicated cataract in patients with high degree of preexisting astigmatism over 3.0 cylindrical diopters. According to the etiology of astigmatism, in the group, there are patients with cataract and high ametropia after previous corneal transplantation and patients with cataract and preexisting high ametropia without any previous surgery. The referred group consists of 14 patients (19 eyes), and 9 of them (9 eyes) underwent in the past penetrating keratoplasty (PK) due to keratoconus at our department. The common sign of this subgroup was unsatisfactory postoperative refraction and later on the progressive cataract development. The other part of the group consisted of 5 patients (5 eyes) and they underwent no surgery in the past. For the surgical treatment of cataract and astigmatism at once we have used the individually manufactured silicone toric intraocular lens made by the company Human Optics (type MS 6116 TU). The average age of the whole group at the time of the cataract surgery was 51.5 ± 6.8 years (range, 39–66 years). The group consisted of 8 women (57.1 %) and 6 men (42.9 %). The average duration of the period between the keratoplasty and the cataract surgery was 4.8 ± 3.6 years. The uncorrected visual acuity before the cataract surgery was 0.10 ± 0.11, and the best-corrected visual acuity was 0.39 ± 0.22. The average value of the preoperative refractive error was +3.4 ± 5.0 dioptres (range, -11.0 to +10.0 dioptres) and -6.4 ± 2.3 cylindrical dioptres (range, -12.0 to -3.0 cylindical dioptres). The average follow up period was 9.6 months (range, 4–18 months). In the postoperative period we noticed improving of the uncorrected visual acuity to the value 0.50 ± 0.26, and the best-corrected visual acuity improved finally to 0.56 ± 0.26. The final average refractive error decreased to 0.44 ± 0.86 dioptres and -1.8 ± 0.77 cylindrical dioptres.

Key words:
corneal transplantation, astigmatism, cataract, toric intraocular lens


Autoři: J. Urminský;  P. Rozsíval;  V. Lorencová;  A. Feuermannová
Působiště autorů: Oční klinika LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. P. Rozsíval, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 63, 2007, No. 2, p. 82-90

Souhrn

Autoři seznamují oftalmologickou veřejnost s velice efektivním a v naší oftalmologii zatím nepopsaným způsobem řešení operace komplikované katarakty u pacientů s vysokým stupněm preexistujícího astigmatismu nad 3,0 Dcyl. Podle etiologie astigmatismu jsou v souboru pacienti s kataraktou a vysokou ametropií po předchozí transplantaci rohovky a dále pacienti s kataraktou a preexistující vysokou ametropií bez jakékoliv předchozí operace. Referovaný soubor tvoří celkem 14 pacientů (19 očí). Z tohoto celkového počtu je 9 pacientů (9 očí), kteří v minulosti podstoupili na našem pracovišti perforující keratoplastiku (PKP) pro keratokonus. Společným znakem této skupiny byla neuspokojivá pooperační refrakce a v dalším časovém odstupu od operačního výkonu postupný rozvoj katarakty. Druhá část souboru, ve které bylo 5 pacientů (10 očí), v minulosti neměla žádnou operaci. Pro chirurgické řešení katarakty a astigmatismu v jednom sezení jsme použili individuálně zhotovenou silikonovou torickou nitrooční čočku firmy Human Optics (typ MS 6116 TU). Průměrný věk celého souboru v době operace šedého zákalu byl 51,5 ± 6,8 roku (rozmezí 39–66 let). Poměrné zastoupení pacientů v souboru: 8 žen (57,1 %) a 6 mužů (42,9 %). Průměrná doba, která uplynula od keratoplastiky do operace katarakty, byla 4,8 ± 3,6 roku. Nekorigovaná zraková ostrost (NZO) před operací byla 0,10 ± 0,11 a nejlépe korigovaná zraková ostrost (KZO) byla 0,39 ± 0,22. Průměrná hodnota předoperační refrakce byla +3,4 ± 5,0 D (rozmezí -11,0 až +10,0 D) a -6,4 ± 2,3 Dcyl (rozmezí od -12,0 do -3,0 Dcyl). Průměrná sledovací doba souboru byla 9,6 měsíce (rozmezí 4-18 měsíců). V pooperačním období jsme zaznamenali zlepšení nekorigované zrakové ostrosti na hodnotu 0,50 ± 0,26 a nejlépe korigovaná zraková ostrost se zlepšila na výsledných 0,56 ± 0,26. Výsledná průměrná pooperační refrakce klesla na 0,44 ± 0,86 D a -1,8 0,77 Dcyl.

Klíčová slova:
transplantace rohovky, astigmatismus, katarakta, torická nitrooční čočka


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 2

2007 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se