Spolupráca oftalmológa a endokrinológa pri liečbe endokrinnej orbitopatie


The Cooperation between the Ophthalmologist and the Endocrinologist in the Treatment of the Endocrine Orbitopathy

Authors of this study emphasize the requirement of the cooperation between the ophthalmologist and the endocrinologist in diagnostics and treatment of moderate and severe forms of endocrine orbitopathy (EO). Examinations necessary for diagnosis and possibilities of the systemic treatment are reported. Twenty patients within the group of 70 patients with EO, who had severe form of disease and underwent different combinations of corticosteroid therapy, immunosuppressive therapy, radiotherapy (RA) and orbital decompression were followed up. Authors recommend a dosage of Methylprednisolon (7–9 g) divided into pulses of 1000mg followed by pulses of 500mg given during 3 to 4 weeks (2–3 infusions per week). They recommend administering Prednison in 60–90 mg doses per day depending on weight of a patient. After daily maximum dose during the first two weeks, the authors recommend to decrease gradually the dose with the total treating period of minimum of a half a year. Decrease of visual acuity depending on EO appeared by 7 patients. It has been stabilized in 6 patients after the treatment of EO. Hand movement remained in one patient with severe neuropathy in spite of urgent orbital decompression. The intraocular pressure has been stabilized in 16 patients after treatment of EO (six patients do not require further antiglaucomatic therapy). The decrease of protrusion occurred in 8 patients after corticosteroid therapy (1–5 mm) and in 5 patients after orbital decompression (6–10 mm). Severe adverse events (herpetic infection, osteoporosis, steroid DM) were reported in 3 patients after repeated courses of corticosteroid therapy. Authors recommend early administration of intensive systemic corticosteroid therapy in active stage of the moderate forms of EO.

Key words:
Graves-Basedow disease, endocrine orbitopathy


Autoři: S. Ferková 1;  M. Chynoranský 1;  J. Podoba 2;  J. Čmelo 3
Působiště autorů: Klinika oftalmológie LFUK, Bratislava prednosta prof. MUDr. Peter Strmeň, CSc. 1;  Subkatedra endokrinológie a metabol. chorôb SZU, Bratislava vedúci doc. MUDr. Ján Podoba, CSc. 2;  Neštátna neurooftalmologická ambulancia, Bratislava 3
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 63, 2007, No. 2, p. 108-116

Souhrn

Autori vo svojej práci zdôrazňujú potrebu spolupráce oftalmológa a endokrinológa pri diagnostike a liečbe stredne ťažkých a ťažkých foriem endokrinnej orbitopatie (EO). Uvádzajú vyšetrenia potrebné k diagnostike ochorenia a možnosti celkovej liečby. Zo súboru 70 pacientov s endokrinnou orbitopatiou sledovali 20 pacientov s ťažkou formou ochorenia, ktorí podstúpili rôzne kombinácie kortikoidnej terapie, imunosupresívnej terapie, rádioterapie (RA) a dekompresie orbít. Autori odporúčajú dávku Methylprednisolonu (7–9 g ) rozdelenú do pulzných dávok po 1000mg a následne po 500 mg podaných v priebehu 3–4 týždňov (2–3 infúzie v týždni). Prednison odporúčajú podať v dávkach 60–90 mg/deň, v závislosti od váhy pacienta. Po úvodnej každodennej maximálnej dávke v trvaní do 2 týždňov doporučujú postupne znižovať dávky s trvaním liečby minimálne pol roka. Zníženie centrálnej ostrosti zraku (COZ) v závislosti od EO bolo u 7 pacientov. Stabilizovať sa ju podarilo u 6 pacientov po liečbe EO. Pohyb ruky pred okom zostal u 1 pacienta s ťažkou neuropatiou optiku aj napriek urgentnej dekompresii. U 16 pacientov sa podarilo po liečbe EO stabilizovať vnútroočný tlak (6 pacienti nevyžadujú liečbu antiglaukomatikami). K zlepšeniu protrúzie bulbov došlo u 8 pacientov (1–5mm ) po kortikosteroidnej terapii a u 5 pacientov po dekompresii očníc (6–10mm). U 3 pacientov po opakovaných pulzoch kortikoterapie sa vyskytli závažné nežiadúce účinky (herpetická infekcia, steroidný DM, osteoporóza). Autori odporúčajú včasné nasadenie intenzívnej kortikoidnej liečby v aktívnom štádiu stredne ťažkých foriem endokrinnej orbitopatie.

Kľúčové slová:
Graves-Basedowová choroba, endokrinná orbitopatia


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 2

2007 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se