Funkční vyšetření retinálních cév u pacientů s okluzí centrální sítnicové žíly


Functional Examination of Retinal Vessels in Patients with Central Retinal Vein Occlusion

Retina vessel analyzer (RVA) provides the functional examination of retinal vessels based on the analysis of the extent (size) of their dilation and constriction. The RVA measures continuously on-line the diameter of retinal arteries and veins after different kind of stimulation. Beyond dynamic vessel analysis, another possibility of the RVA’s utilization is a static vessel assessment, measuring the arterial and venous diameter ratio (A/V ratio), which provides the information about the rate of arterial vasoconstriction.

The aim of the presented study was to investigate static and dynamic retinal vessel changes in patients with central retinal vein occlusion (Group 1). The second investigated group consists of patients with arterial hypertension; as a control group, healthy persons without any vascular disease were examined. Altogether 40 eyes were examined.

Statistically significant differences of A/V ratio were observed in the static vessel analysis in all three investigated groups. The dynamic analysis showed statistically significant differences in arterial dilatation and constriction between all investigated groups as well.

The presented results confirm that the degree of retinal vessels endothelial dysfunction is one of the determinating ethiopathological factors of central retinal vein occlusion.

Key words:
retinal vessel analyzer, central retinal vein occlusion, endothelial dysfunction, vasodilatation and vasoconstriction


Autoři: M. Rehák 1,2;  E. Fric 1;  J. Řehák 1;  F. Raiskup-Wolf 3;  K. Langová 4
Působiště autorů: Oční klinika FN a UP, Olomouc, přednosta doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc. 1;  Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Leipzig, Německo přednosta prof. Dr. med. Peter Wiedemann 2;  Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Dresden, Německo přednosta prof. Dr. med. Lutz E. Pillunat 3;  Ústav lékařské biofyziky UP, Olomouc přednosta prof. Ing. Jan Hálek, CSc. 4
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 63, 2007, No. 2, p. 95-102

Souhrn

Retinální cévní analyzátor (RVA) umožňuje funkční vyšetření sítnicových cév, měřením míry jejich dilatace a konstrikce. RVA měří vnitřní průměr sítnicových artérií a vén v reálném čase při různých stimulačních impulzech. Kromě uvedeného dynamického vyšetření umožňuje přístroj i statickou cévní analýzu. Ta měří poměr průměru artérií k vénám (A/V poměr), který nás informuje o míře arteriální vazokonstrikce.

Cílem prezentované studie bylo posoudit výsledky statické a dynamické cévní analýzy u pacientů s okluzí centrální sítnicové žíly. Druhou skupinu tvořili pacienti s arteriální hypertenzí, kontrolní soubor prezentovali zdraví jedinci bez vaskulárního onemocnění. Celkově bylo vyšetřeno 40 očí.

Statická analýza prokázala statisticky signifikantní rozdíl A/V poměru mezi všemi třemi sledovanými skupinami. Stejně tak dynamická analýza prokázala signifikantní rozdíly v míře arteriální dilatace a konstrikce mezi všemi vyšetřenými skupinami.

Zjištěné výsledky poukazují na rozsah endoteliální dysfunkce sítnicových cév, která je jednou s etiopatologických faktorů okluze centrální sítnicové vény.

Klíčová slova:
retinální cévní analyzátor, okluze centrální sítnicové vény, endoteliální dysfunkce, vazokonstrikce a vazodilatace


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 2

2007 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se