Farebná dopplerovská diagnostika pri glaukóme


The Color Doppler Ultrasonography in Glaucoma Diagnosis

The insufficiency of the autoregulation at the optic nerve’s head may cause the glaucoma optic neuropathy (GON). If the long-term stressing exists and an additional endurance arises, the autoregulation may fail and significant changes of the resistance index (RI) at the central retinal artery (CRA) and at the posterior ciliar artery (PCA) can be detected by color flow ultrasonography. Resistivity index represents peripheral resistance. It is displayed in numerical value 0–1. 0 indicates none peripheral resistance, 1 indicates maximal peripheral resistance.The goal of this paper was to determine a risk value of the RI at the CRA and PCA that could suggest possible damaging of the optic nerve.

Two groups of the patients were evaluated in the course of 4 years duration of the study. In the I. Group were 72 patients (144 eyes) with GON and with intraocular pressure (IOP) 14–24 mm Hg. The II. Group consisted of 25 healthy men (48 eyes) without diagnosis of GON and with IOP values 14 – 20 mm Hg. There were RI measurements at all patients at the CRA and CPA at the idle mode and immediately after ordinary addition endurance (performing squatting – Master test). The statistical analysis by T test was evaluated with value: 0.05.

Conclusion:
According to our findings, the difference between RI: 0.12 ± 0.03 at the CRA at the idle mode and immediately after ordinary addition endurance is significant for damaging of the autoregulation at the optic nerve’s head. For assessment of the insufficiency of the autoregulation at the optic nerve’s head RI from PCA is not significant.

Key words:
color flow ultrasonography, glaucoma


Autoři: J. Čmelo 1;  M. Chynoranský 2;  K. Mičevová 3;  T. Valášková 3
Působiště autorů: Očná – neurooftalmologická ambulancia, Bratislava 1;  Klinika oftalmológie LF UK, Bratislava 2;  Očná ambulancia, Bratislava 3
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 62, 2006, No. 5, p. 339-347

Souhrn

Pre vznik glaukómového poškodenia optického nervu (GON) je nevyhnutné zlyhávanie autoregulácie v oblasti hlavy zrakového nervu. Ak je autoregulačný mechanizmus dlhodobo namáhaný, po ďalšej námahe v podobe záťažového testu bude prekročená jeho schopnosť regulácie, čo sa prejaví signifikantnými zmenami indexov rezistencie (RI) v arteria centralis retinae (ACR) a v arteria ciliaris posterior (ACP) pomocou farebnej dopplerovskej ultrasonografie (FDU). Index rezistencie označuje veľkosť periférneho odporu. Býva vyjadrený v absolútnych číslach 0–1, kde 0 predstavuje žiadnu periférnu rezistenciu a 1 predstavuje maximálnu periférnu rezistenciu.Cieľom bolo zistiť rizikovú hodnotu RI v ACR v ACP, ktorá by mohla poukazovať na zvýšené riziko poškodenia GON.

V priebehu 4 rokov boli hodnotené 2 skupiny pacientov. I. skupinu:
72 pacientov (144 očí) s GON s vnútroočným tlakom (VOT) 14torr. – 24torr. II. Skupina: 25 probandov (48 očí) bez diagnózy glaukómu s VOT 14torr. – 20torr. U všetkých pacientov boli hodnotené RI v ACR a v ACP v kľudovom štádiu a bezprostredne po štandardizovanom záťažovom teste. Fyzická námaha bola sledovaná počtom pulzov krvného tlaku podľa záťažového zotavovacieho testu (Master test). Fyzická námaha bola realizovaná drepmi. Počas vyšetrení boli vypočítané RI v ACR a v ACP pred a po záťažovom teste. Výsledky boli štatisticky spracované pomocou T testu s určením pravdepodobnosti s hodnotou 0,05.

Záver:
Pre určenie rizika zhoršenia autoregulačných mechanizmov v hlave optického nervu pri glaukóme je smerodajný rozdiel hodnôt RI: 0,12 ± 0,03 v ACR pred záťažovým testom a po záťažovom teste. Pre určenie rizika glaukomatózneho poškodenia zrakového nervu nie sú smerodajné zmeny RI v ACP pred a po záťažovým teste, RI pred záťažovým testom v ACR

Kľúčové slová:
farebná dopplerovská ultrasonografia, glaukóm, autoregulácia, záťažový test


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 5

2006 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se