Klinický obraz a výsledky léčby u retinopatie nedonošených v zóně 1 sítnice


Clinical Appearance and Outcome of Zone 1 ROP

The goal of this clinical trial was to evaluate outcomes of the treatment of retinopathy of prematurity (ROP) located in zone 1 (Zone 1 ROP). This disease has a specific clinical appearance and poor prognosis. Usually it is difficult to identify particular stages of ROP and to indicate treatment while following progression of the disease. In the group of zone 1 ROP it is necessary to separate transient forms (TF), in which vascularizations reach edges of zone 2, from very posterior forms (VPR), in which vascularizations and pathological changes are present only in zone 1.

There were 24 eyes with zone 1 ROP (15 children) treated with combination of transcleral laser photocoagulation and cryotherapy during the years 2000 till 2005 in our series. Five eyes suffered from VPR, 19 eyes from TF. Average follow –up was 24 months. We found better outcomes in eyes with TF treated in prethreshold stage of ROP (10 eyes) than in threshold stage of ROP (9 eyes). All 5 eyes with VPR developed unfavourable ROP stage IV or V.

Zone 1 ROP becomes diagnostic and therapeutic challenge considering growing incidence of surviving of newborns with low or very low birth weight. Treatment initiation during prethreshold stage of ROP as it is supported by ETROP study (Early treatment of ROP) seems to be promising.

Key words:
zone 1 retinopathy of prematurity, cryotherapy, laser photocoagulation, transient form of Zone 1 ROP, very posterior form of Zone 1 ROP


Autoři: M. Odehnal;  J. Malec;  M. Hložánek;  D. Dotřelová
Působiště autorů: Oční klinika dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol, Praha přednosta doc. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 62, 2006, No. 5, p. 316-323

Souhrn

Cíl:
Klinická studie hodnotí efektivitu léčby u retinopatie nedonošených (ROP) lokalizovanou v zóně 1 sítnice (Zone 1 retinopathy of prematurity = Zone 1 ROP). Klinický obraz: ROP v zóně 1 sítnice má specifický klinický obraz. Často je obtížné identifikovat jednotlivé vývojové stupně ROP a pak indikovat terapii podle rozvoje ROP. V diagnostice je nutné rozlišovat tranzientní formy Zone 1 ROP, kde vaskularizace sítnice zasahuje již do zóny 2 sítnice, a posteriorní formy Zone 1 ROP (Very posterior form Zone 1 ROP), kdy patologické změny i vaskularizace jsou lokalizované pouze v zóně 1 sítnice.

Pacienti a metodika:
Soubor pacientů představuje 24 očí 15 dětí s průměrnou porodní hmotností 780 gramů ošetřených kombinací transsklerální laserové koagulace a kryoterapie. Devatenáct očí mělo tranzientní formu Zone 1ROP a 5 očí posteriorní formu Zone 1ROP. Průměrná sledovací doba byla 24 měsíců.

Výsledky:
Deset očí s tranzientní formou Zone 1 ROP léčených v předprahovém stadiu (prethreshold stage) mělo lepší anatomické i funkční výsledky oproti 9 očím s tranzientní formou Zone 1 ROP ošetřených v prahovém stupni (threshold stage). Všech 5 ošetřených očí s posteriorní formou Zone 1 ROP skončilo s nepříznivým čtvrtým a pátým stupněm ROP.

Závěr:
Vzhledem ke zvyšující se incidenci a přežívání dětí s nízkou a velmi nízkou porodní hmotností se ROP lokalizovaná v zóně 1 sítnice stává diagnostickým a léčebným problémem. Jako nadějné se ukazuje ošetřit sítnici dříve, již v předprahovém stupni Zone 1 ROP, tak jak je doporučeno studií ETROP (Early Treatment of ROP).

Klíčová slova:
retinopatie nedonošených v zóně 1 sítnice, kryoterapie, laserová fotokoagulace, tranzientní forma ROP, posteriorní forma Zone 1 ROP


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 5

2006 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.