Liečba akútnych získanýchsyfilitických uveitíd


The Therapy for Acute Acquired Syphilitic Uveitis

Purpose:
In retrospective study (analysis) to report the effectiveness of therapyon anatomic and functional outcomes in patients with acute acquired syphiliticuveitis.Design: Retrospective case – control study.Participants:3 patients (4eyes)withsymptomsofocularacute inflammationwhichoccurred in latent stage of syphilis are included in our study. In all patients uveitiswas the first clinical symptom of syphilis.Methods: In all 3 patients the infection of acquired syphilis was diagnosed usingspecific and non-specific tests for treponemal antibody. In 2 eyes we performeddiagnostic and therapeutic pars plana vitrectomy. The management of ocularsyphilis in all patients consisted ofmega units of aqueous penicillin intravenouslyor intramusculary, in 2 patients we used the combination with steroids.Results: In 2 eyes with perioperatively obtained material of vitreous (during parsplana vitrectomy) specific treponemal antibody was detected using specific(TPHA) test. In the third patient infection was verified serologically. The final visual acuity of all 4 eyes is better than or equal to 6/12. The visual acuity of oneexe is 6/6.Conclusion: Uveitis and neuroretinitis may be the first symptom of acquiredsyphilis in latent stage. Early antibiotic treatment significantly improves anatomicalreparation of infection and visual outcomes.

Key words:
pars plana vitrectomy, syphilis, uveitis, neurosyphilis, serum control


Autoři: K. Hlaváčková;  P. Strmeň;  V. Krásnik;  J. Hasa;  S. Ferková
Působiště autorů: I. oftalmologická klinika FN a LFUK, Bratislava, prednosta prof. MUDr. P. Strmeň, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2004, No. 5, p. 342-347
Kategorie: Články

Souhrn

Cieľ práce:
V retrospektívnej analýze zhodnotiť efekt komplexnej liečby na anatomickýa funkčný výsledok u akútnych získaných syfilitických uveitíd.Materiál a metodika: Do súboru sú zahrnutí 3 pacienti (4 oči) v latentnom štádiusyfilisu, u ktorých uveitída bola prvým klinickým príznakom ochorenia. Nešpecifickéaj špecifické sérologické testy potvrdili u všetkých troch pacientov syfilitickúinfekciu. U dvoch očí bola realizovaná diagnosticko-terapeutická pars planavitrektómia. Všetci pacienti boli preliečení megadávkami penicilínu, u dvochpacientov sme použili kombináciu so steroidmi.Výsledky:U dvoch očí, kde bola realizovaná diagnosticko-terapeutická pars planavitrektómia, sa potvrdila diagnóza syfilitickej infekcie v materiáli sklovca získanéhoperoperačne dôkazom prítomnosti špecifických protilátok. U tretieho pacientas neuroretinitídou sérologicky pomocou špecifických a nešpecifickýchtestov. U všetkých štyroch očí je výsledná centrálna zraková ostrosť lepšia aleborovná 6/12 a u jedného oka je 6/6.Záver: Uveitída a neuroretinitída môžu byť prvými príznakmi získaného syfilisuv latentnom štádiu. Rýchle zahájená ATB liečba môže výrazne ovplyvniť anatomickúreparáciu chorobného procesu a tým aj prevenciu vážneho postihnutiazrakových funkcií.

Klíčová slova:
pars plana vitrektómia, syfilis, uveitída, neurosyfilis, sérologickákontrola

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2004 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×