European Cataract Outcome Study -výsledky pětileté účasti


European Cataract Outcome Study – Results of Five Years of Participation

Goal:
To inform about European Cataract Outcome Study and to publish resultsfrom the Department of Ophthalmology, Faculty Hospital in Hradec Královéachieved during the five years’ participation.Method, groups: European Cataract Outcome Study is an international multicentricstudy pursuing quality of cataract surgery in individual departments ofEuropean countries. Its goal is to monitor the development of new trends and tobehelpful in setting standardsusingthecollecteddata.TheStudyevaluates resultsof all surgeries performed during one month. Our department participated in itin the years 1998 – 2002. In the first part of the trial the basic demographic dataas well as the course of the surgeries were followed, in the second part results ofexamination during the first six months after the surgery were collected.Results: Operations are mostly performed by means of the facoemulsificationmethod in local anesthesia (subconjunctival or parabulbar), the stay in hospitalvaries in individual years between 35.1 % and 56 %, the percentage of implantedfoldable (soft) intraocular lenses rises every year, in 2002 up to 61.5 % (average ofthe whole study was 78.2 % in 2002), the percentage of posterior lens capsulerupture during the procedure during the five year period in our departmentdescends (range 3.7 % to 1.2 %). In the referred groups, 40.4 % to 50.5 % of eyessuffered from still another disease. The best corrected visual acuity 0.6 or betterafter the surgery achieved in individual years 64 % to 78 %. The deviation from planed refraction is between 0.69 to 0.88 diopters. The induced postoperativeastigmatism varied in followed periods from 0.49 to 0.69 cylindrical diopters.Conclusion: The results of the study shows that the quality of surgeries performedin the department is on the high level and is fully comparable with contemporaryEuropean standard.

Key words:
cataract, European Cataract Outcome Study


Autoři: D. Nováková;  P. Rozsíval
Působiště autorů: Oční klinika FN, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. P. Rozsíval, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2004, No. 5, p. 328-334
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
Seznámit se studií European Cataract Outcome Study a zveřejnit výsledkyOční kliniky FN v Hradci Králové z její pětileté účasti.Metodika, soubory: European Cataract Outcome Study je mezinárodní multicentrickástudie sledující kvalitu operací katarakty na jednotlivých pracovištíchv rámci evropských zemí. Jejímcílemje sledování vývoje nových trendů a pomocívýsledků napomoci při tvorbě standardů. Hodnotí výsledky všech operací v průběhujednoho celého měsíce. Naše pracoviště se do ní zapojilo v letech 1998 až 2002.V první fázi se sledovaly základní demografické údaje a průběhy operací, ve druhéfázi výsledky vyšetření do půl roku po operaci.Výsledky: Operace jsou prováděny v naprosté většině fakoemulzifikací v lokálníanestezii (subkonjunktivální a parabulbární), hospitalizace kolísá v jednotlivýchletech od 35,1%do 56 %, každoročně stoupá podíl implantovanýchměkkých čoček,v roce 2002 až na 61,5 % (78,2 % průměr celé studie v roce 2002). Podíl výskyturuptury zadního pouzdra při operaci na našem pracovišti během pěti let klesá(rozmezí do 3,7 % do 1,2 %). Soubory obsahovaly 40,4-50,5 % očí s vedlejším očnímonemocněním. Po operaci dosáhlo nejlepší korigovaný vizus do 0,6 v jednotlivýchletech v 64-78 % očí, odchylka od plánované refrakce se pohybuje v rozmezí od 0,69do 0,88D. Indukovaný pooperační astigmatismus kolísal ve sledovaných obdobíchod 0,49 do 0,62 D.Závěr: Z výsledků studie vyplývá, že kvalita prováděných operací na klinice je navysoké úrovni a je plně srovnatelná se současným evropským standardem.

Klíčová slova:
katarakta, European Cataract Outcome Study

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2004 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×