Reakcia fyziologického vnútroočnéhotlaku králika na Latanoprost (Xalatan)a jeho zmesi s aminokyselinouL-arginínom.HCL


Reaction of the Physiological IOP in Rabbits after Application of the Latanoprost(Xalatan) and Amino Acid L-arginin.HCl Mixture

Authors present results of series of experiments focused to influence the IOP byantiglaucomatics in rabbits (New Zealand White) with physiological IOP. Addingof the 10% amino acid L-arginin.HCl to the 0.005% Xalatan eye drops intensifiesactivity of antiglaucomatics resulting in 9.5% average reduction of the IOP ina four-hour experiments (with maximum in 15th min. - 19.3%), compared withapplication of both substances alone. Size of the pupil was not affected. Based onour experimental results we assume that the increased activity of the 0.005%Xalatan mixture with 10% amino acid L-arginin.HCl created a new completemetabolite – „bio-antiglaucomaticum“. According to our observations this metabolitecaused increase of the uveo-scleral outflowleading to the striking reductionof the physiological IOP in rabbits.

Key words:
IOP after local application of the amino acid 10% L-arginin.HCl and0.005% Xalatan mixture in experiments. New metabolite – „bio-antiglaucomaticum“and the physiologic IOP in rabbits


Autoři: J. Veselovský 1;  Z. Oláh 2;  A. Veselá 1;  S. Gressnerová 1
Působiště autorů: Katedra živočíšnej fyziológie a etológie PriF UK, Bratislava, SR, vedúci doc. RNDr. M. Zeman, DrSc. 2Klinika oftalmológie LF UK, Bratislava, SR, prednosta prof. MUDr. P. Strmeň, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2004, No. 5, p. 319-327
Kategorie: Články

Souhrn

Práca interpretuje výsledky série experimentálnych prác zameraných na ovplyvnenievnútroočného tlaku (VOT) u králikov Novo Zelandský biely s fyziologickýmVOT antiglaukomatikami. Pridanie aminokyseliny 10% L-arginínu.HCL do prípravkus analógom prostaglandínu 0,005% Xalatanu zvýšilo aktivitu antiglaukomatikapriemerným znížením VOT počas 4-hodinového experimentu 9,5 %(najvyšší pokles bol v 15. min – 19,3 %). Samostatná aplikácia oboch látok malavýrazne nižší efekt na VOT. Priemer pupily sa neovplyvnil. V práci sa dokazuje,že v zmesi oboch látok vzniká už hotový metabolit – „bio-antiglaukomatikum“,ktorý výraznejšie zvýši uveosklerálny odtok komorového moku už vo fyziologickýchpodmienkach u očí králikov.

Klíčová slova:
VOT po lokálnej aplikácii zmesi aminokyseliny 10% L-arginínu.HCla 0,005% Xalatanu v experimente. Nový metabolit – „bio-antiglaukomatikum“ a fyziologickýVOT u králikov

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2004 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×