Evidence based medicine,cost-effectiveness analýzav oftalmologii


Evidence Based Medicine and Cost-effectiveness Analysis in Ophthalmology

Goal:
To make the reader familiar with the term evidence based medicine (EBM),to explain the principle of cost-effectiveness analysis (price-profit), and to showits usefulness to compare the effectiveness of different medical procedures.Method: Based on few examples, in this article the relevance and calculation ofimportant parameters of cost-effectiveness analysis (CE), as utility value (UV),quality adjusted life years (QALY) is explained. In addition, calculation of UV andQALY for the cataract surgery, including its complications, is provided.Results: According to this method, laser photocoagulation and cryocoagulation ofthe early stages of retinopathy of prematurity, treatment of amblyopia, cataractsurgery of one or both eyes, from the vitreoretinal procedures the early vitrectomyin cases of hemophtalmus in proliferative diabetic retinopathy or grid laserphotocoagulation in diabetic macular edemaor worsening of the visual acuity dueto the branch retinal vein occlusion belong to highly effective procedures. On theother hand, to the procedures with low cost effectiveness belongs the treating ofthe central retinal artery occlusion with anterior chamber paracentesis, as wellas with CO2 inhalation, or photodynamic therapy in choroidal neovascularizationin age-related macular degeneration with visual acuity of the better eye 20/200. Conclusion: Cost-effectiveness analysis is a new perspective method evaluatingsuccessfulness of medical procedure comparing the final effect with the financialcosts. In evaluation of effectiveness of individual procedures, three main aspectsare considered: subjective feeling of influence of the disease on the patient’s life,objective results of clinical examination and financial costs of the procedure.According to this method, the cataract surgery, as well as procedures in thepediatric ophthalmology belong to the most effective surgical methods.

Key words:
evidence based medicine, utility value, cost-effectiveness, cataract


Autoři: D. Nováková;  P. Rozsíval
Působiště autorů: Oční klinika FN Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. P. Rozsíval, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2004, No. 5, p. 335-341
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
Seznámit s pojmem evidence based medicine (EBM), vysvětlit princip cost-effectivenessanalýzy (cena–užitek) a ukázat její využití pro porovnání efektivityrůzných lékařských výkonů.Metodika: Formou několika příkladů je v tomto sdělení vysvětlen význam a výpočetdůležitých parametrů cost-effectiveness analýzy (CE) jako je utility value (UV),quality adjusted life years (QALY). Dále byl proveden výpočet UV a QALY prooperaci katarakty včetně jejich komplikací.Výsledky: K vysoce efektivním výkonům podle této metody patří laserfotokoagulacea kryokoagulace počínajících stadiích retinopatie nedonošených, léčba tupozrakosti,operace katarakty jednoho i obou očí, z vitreoretinálních výkonů pakčasná vitrektomie u hemoftalmu při proliferativní diabetické retinopatii či mřížkoválaserkoagulace při diabetickém makulárním edému či zhoršení vizu v důsledkuokluze větve centrální vény. Naopak k výkonům s nízkou cost-efektivitoupatří terapie okluze centrální arterie paracentézou přední komory a terapií pomocíCO2 či fotodynamická terapie u choroidální neovaskularizace při věkempodmíněné makulární degeneraci s vizem lepšího oka 20/200.Závěr: Cost-effectiveness analýza je nová, perspektivní metoda, která se zabýváhodnocením úspěšnosti lékařského výkonu porovnáním konečného efektu s ohledemna finanční náklady. Při určování efektivity jednotlivých výkonů vychází vesvém hodnocení ze tří hlavních aspektů: subjektivního vnímání vlivu nemoci nakvalitu života pacienta, objektivního výsledku klinického vyšetření a finančnínáročnosti výkonu. Podle této metody patří operace katarakty spolu s výkonyv pediatrické oftalmologii k nejvíce efektivním intervenčním metodám.

Klíčová slova:
evidence basedmedicine, utility value, cost-effectiveness, katarakta

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2004 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×