Makulární translokace – prvnízkušenosti


Macular Translocation – First Experience

The age related macular degeneration (ARMD) is the most common cause of thecentral visual acuity loss in persons of agemore than 60 years in the well developedcountries. Rotation of the macula is nowadays a progressive method of choice oftreatment of the exsudative form of ARMD. The aim of this surgical technique isto relocate the neuroretinal epithelium of the central region of the retina toa position situated outside the border of the subfoveolar lesion.Three eyes of three patients (2 woman and one man) were operated on during theperiod between March and May 2001 at the Department of Ophthalmology of theSchool of Medicine, Charles University in Pilsen. The method used was the scleralimbrication, which belongs to methods designated as “limited translocation”. Themean age of the patients was 62 years and the follow up period was 2 years. Afterthe surgery the relocation of the fovea was observed in all three eyes. In two eyes,the postoperative period was complicated by tractional retinal detachment thatoccurred three weeks after the surgery as a consequence of progressive proliferativevitreoretinopathy (PVR). Both eyes with the retinal detachment werere-operated. In both of them, the repeated pars plana vitrectomy, epiretinalmembranes removal with relaxing retinectomy was performed and after maximalmobilization of the retina, the silicone oil implantation followed. In the secondpatient, the postoperative period was complicated by elevation of the intraocularpressure and a radial retinal fold running from the encircling buckle indentationup to the macula. Slightly improved function was noticed only in the first patientafter following cataract surgery with intraocular lens implantation. In the twoother eyes, as noticed at the last follow up check, the postoperative complicationscaused severe decrease of the central visual acuity although the retina remainedattached.Macular translocation procedure is in stage of development and its surgicaltechniques are being further modified. The risk of postoperative complicationswith profound loss of central visual acuity corresponds to the level of the technicaldifficulty and extent of surgical intervention.

Key words:
age related macular degeneration, macular translocation


Autoři: J. Doležalová 1;  Š. Rusňák 2
Působiště autorů: Oční klinika JL Nové Butovice, Praha, primář MUDr. Ján Lešták, CSc. 2Oční klinika LF UK a FN, Plzeň, přednostka doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2004, No. 4, p. 239-247
Kategorie: Články

Souhrn

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je ve vyspělých zemích nejčastějšípříčinou ztráty centrální zrakové ostrosti u osob starších 60 let. Makulárnírotace je v současné době progresivní metodou volby v léčbě exsudativní formyVPMD. Cílem tohoto chirurgického postupu je relokace neuroepitelu centrálníoblasti sítnice na místo mimo hranice subfoveální léze.Na Oční klinice LF UK a FN v Plzni jsme od března do května 2001 operovali 3oči 3nemocnýchpomocí sklerálníimbrikace, kterápatřímezi postupyoznačovanéjako „limitovaná translokace“. Dvě nemocné byly ženy, jeden muž, věkový průměroperovaných byl 62 roky, pozorovací doba 2 roky. Relokaci fovey jsme pooperačněpozorovali u všech 3 očí.U 2 očí pooperační průběh zkomplikovalo trakční odchlípenísítnice, které vzniklo 3 týdny po výkonu díky progredující proliferativnívitreoretionopatii (PVR). Obě oči s odchlípením sítnice jsme reoperovali. U oboujsme provedli re-pars plana vitrektomii, odstranění epiretinálních membrán,relaxační retinektomii a pomaximální mobilizaci sítnice jsme injikovali silikonovýolej.U druhého nemocného pooperační průběh navíc komplikovala přechodnáelevace nitroočního tlaku a radiální sítnicová řasa, která zasahovala od pooperačníhovalu až do makuly. Nepatrné zlepšení funkce jsme pozorovali pouzeu první nemocné po následné operaci katarakty s implantací nitrooční čočky.U dalších dvou očí pooperační komplikace způsobily výrazný pokles centrálnízrakové ostrosti při poslední kontrole, přestože sítnice zůstává přiložena.Makulární translokace je ve fázi vývojea její technikypodstupují dalšímodifikace.Riziko pooperačních komplikací s těžkým poškozením zrakové ostrosti odpovídátechnické obtížnosti a rozsahu výkonu.

Klíčová slova:
věkem podmíněná makulární degenerace, makulární translokace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2004 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se