Selektivní laserová trabekuloplastika


Selective Laser Trabeculoplasty

Theprospective clinical studyof the selective laser trabeculoplasty(SLT)bymeansthe Coherent Selecta 7000 laser (wave length 532 nm) was conducted. Totally 108.7± 18.3 laser non-overlapping spots (mean energy level 1.04 ± 0.22 mJ) along thewhole circle of the trabecular meshwork in the anterior chamber angle wereapplied. The study included 258 eyes of 146 patients (50 of them were men) withglaucoma. The mean age of the whole group was 55.9 ± 13.7 years. The group ofunsuccessfully treated patients (30 patients, 41 eyes) in whom the intraocularpressure (IOP) elevated from 23.2 ± 3.7 mm Hg in 4.7 % (measured 493 ± 474 daysafter the treatment) during the followup,wasremoved fromthe study. In the groupwith good response to the SLT, 116 patients (217 eyes) were evaluated 650 ± 405days after treatment. Before treatment, in this group the IOP was 23.9 ± 3.0 mmHg, at the end of the study the IOP was lowered by 4.5 ± 2.9 mm Hg, in total by18.6 %. IOP decrease was more pronounced in patients with higher level of IOP atthe beginning. Immediately after SLT, no significant rising of the IOP level wasrecorded. Selective laser trabeculoplasty preserves the integrity of the trabecularmeshwork of the anterior chamber angle, and is a safe and clinically effectivemethod of treatment of different forms of glaucoma and ocular hypertension.

Key words:
glaucoma, laser trabeculoplasty, SELECTA laser


Autoři: P. Rozsíval;  V. Kaňa;  M. Hovorková
Působiště autorů: Oční klinika Fakultní nemocnice, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2004, No. 4, p. 267-274
Kategorie: Články

Souhrn

Prospektivní klinická studie selektivní laserové trabekuloplastiky (SLT) pomocílaseru Coherent Selecta 7000 (vlnová délka 532 nm). Celkem bylo použito 108,7 ±18,3 nepřekrývajících se zásahů laseru po celém obvodu trámčiny úhlu předníkomory, průměrné energie 1,04 ± 0,22 mJ. Do studie bylo zahrnuto 258 očí 146pacientů s glaukomem, z toho bylo 50 mužů. Průměrný věk celé skupiny byl 55,9± 13,7 roků. Vyčlenili jsme skupinu neúspěšných (30 pacientů, 41 oko), u kterýchse během sledování NT zvýšil z 23,2 ± 3,7 mm Hg o 4,7 % (hodnoceno za 493 ± 474dne po výkonu). Ve skupině s dobrou reakcí na SLT bylo hodnoceno 116 pacientů(217 očí) za 650 ± 405 dní po výkonu. NT u této skupiny byl před SLT 23,9 ± 3,0 mmHg, na konci sledovaného období 19,5 mm Hg, pokles NT o 4,5 ± 2,9 mm Hg, tedyv souhrnu 18,6 %. Snížení nitroočního tlaku bylo větší při vyšší výchozí hodnotěNT. Nezaznamenali jsme významné zvýšení NT bezprostředně po SLT. Selektivnílaserová trabekuloplastika zachovává integritu trámčiny úhlu přední komory, jebezpečnou a klinicky účinnou metodou léčby různých forem glaukomu a očníhypertenze.

Klíčová slova:
glaukom, laserová trabekuloplastika, SELECTA

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2004 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se