Pars plana vitrektómia pre edémmakuly u diabetikov po operáciikatarakty


Pars Plana Vitrectomy for Diabetic Pseudophakic Macular Edema

Purpose:
In retrospective study to evaluate the anatomical and functional resultsof pars plana vitrectomy (PPV) with peeling of the inner limiting membrane (ILM)on pseudophakic eyes with diabetic macular edema.Material and method: PPV with peeling of the ILM was performed in 5 eyes (5diabetic patients) after cataract surgery with posterior chamber intraocular lensimplantation. Group of patients enrolled 4 female and one male aged from 44 to62 years (average 56.2 y.). 2 eyes had undergone focal fotocoagulation previously for clinically significant macular edema. The macular edema was diagnosed byclinical examination and by retinal fluorescein angiography from 3 to 8 months(mean 6 m.) after cataract surgery. Visual acuity (VA) and angiographic changeswere monitoring.Results: In pseudophakic eyes with diabetic macular edema that underwentsurgery, the angiography documented decrease of hyperfluorescens in all cases.VA improved in 3 eyes (80%) more than +2 lines of Snellen test, stabilized in oneeye (20%). VA detoriated in one eye by -1 line of Snellen test.Conclusion: Our results demonstrated that PPV with ILM peeling is effectivesurgical procedure on pseudophakic diabetic macular edema.

Key words:
pars plana vitrectomy, internal limiting membrane peeling, pseudophakia,macular edema


Autoři: V. Krásnik;  S. Ferková;  K. Hlaváčková;  P. Strmeň
Působiště autorů: Klinika oftalmológie LF UK, Bratislava, prednosta prof. MUDr. Peter Strmeň, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2004, No. 4, p. 254-260
Kategorie: Články

Souhrn

Cieľ práce:
V retrospektívnej štúdii zhodnotiť anatomické a funkčné výsledkyupacientov po chirurgickej liečbe diabetického makulárneho edémuodstránenímvnútornej hraničnej membrány sietnice (membrana limitans interna MLI), ktorýsa rozvinul po operácii katarakty s implantáciou zadnokomorovej umelej vnútroočnejšošovky (ZK UVŠ).Materiál ametodika:Pars plana vitrektómia (PPV) bola realizovaná u 5 diabetikov(5 pseudofakických očí) pre rozvoj diabetického makulárneho edému po operáciikatarakty s implantáciou ZK UVŠ. Súbor tvoria 4 ženy a 1 muž vo veku od 44 do62 rokov; 2 s diabetom I. typu a 3 s diabetom II. typu. U 2 očí bola 4, respektíve 7mesiacov pred operáciou katarakty urobená fokálna argónlaserkoagulácia (ALK)pre klinicky signifikantný edém makuly (KSEM). Diagnóza makulárneho edémupo operácii katarakty bola stanovená klinickým vyšetrením a fluoroangiografiousietnice od 3 do 8 mesiacov po operácii katarakty. U všetkých 5 pacientov bolaPPV uskutočnená do 1 mesiaca po stanovení diagnózy edému makuly, čo predstavovalo4-9 mesiacov po operácii katarakty.Výsledky: 3 mesiace po PPV klinické vyšetrenie spolu s angiografiou ukázalirapídne zmenšenie a zníženie rozsahu edematóznych zmien u všetkých 5 očí. V 9.mesiaci na základe angiografického vyšetrenia sa 2 oči ošetrili ALK – mriežkoumakuly. Centrálna ostrosť zraku (COZ) je ku koncu sledovanej doby zlepšená u 3očí (60 %) o +2 a viac riadkov, u jedného oka (20 %) stabilizovaná. U jedného oka(20 %) po prechodnom zlepšení došlo k zhoršeniu o jeden riadok aj napriek ošetreniumakuly ALK.Záver: PPV so zlúpnutím MLI sa javí ako efektívna liečba diabetického makulárnehoedému u pseudofakických očí. Klinické sledovanie a fluoroangiografia potvrdilivhodnosť indikácie PPV v nami sledovanom súbore a zdokumentovalizlepšenie a/alebo stabilizáciu anatomických a funkčných výsledkov u 4 z 5 očí(80 %).

Klíčová slova:
pars plana vitrektómia, zlúpnutie vnútornej hraničnej membrány,pseudofakia, edém makuly

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2004 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se