Ultrazvukové nálezy u endoftalmitidy


Ultrasound Findings in Endophthalmitis

The ultrasound examination is the integral part of diagnostic procedure in endophthalmitis.During the ultrasound examination we may follow the organization ofopacities in the vitreous, membranes formation, the thickening of the choroid,posterior vitreous membrane detachment, detachment of the choroid, the retinaldetachment, chorideal abscess or granuloma, the edema of the optic nerve headand thickening of sclera. Not all of these ultrasound findings are always present.In our retrospective study, ultrasound findings of 17 eyes of 17 patients hospitalizedat the Department of Ophthalmology at the School of Medicine, PalackýUniversity in Olomouc during the period September 1999 – December 2002, werefollowed.Ultrasound findings in all eyes were evaluated and the final central visual acuity(VA) was followed.In eyes with VA 6/60 (20/200 or 0.1) or worse, the posterior vitreous membrane wasnot at all or only partially detached. In this group the finding of choroid thickeningwas more common. The finding of incomplete or absent posterior vitreous membranedetachment, and/or the thickening of the choroid might be prognosticunfavorable ultrasound finding in endophthalmitis.

Key words:
ultrasound, endophthalmitis


Autoři: Ultrazvukové Nálezy U Endoftalmitidy
Působiště autorů: Oční klinika LF UP a FN, Olomouc, přednosta doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2004, No. 4, p. 290-295
Kategorie: Články

Souhrn

Ultrazvukové vyšetření je nedílnou součástí diagnostiky endoftalmitid. Při ultrazvukovémvyšetření můžeme sledovat tvorbu zákalů ve sklivci, formování membrán,adheze sklivce k zadnímu pólu, ztluštění choroidey, ablaci zadní plochysklivce, ablaci choroidey, odchlípení sítnice, choroidální absces nebo granulom,otok papily očního nervu a ztluštění skléry. Ne všechny tyto ultrazvukové nálezyjsou vždy přítomné.V naší retrospektivní studii jsme sledovali utrazvukové nálezy 17 očí, 17 pacientůhospitalizovaných na Oční klinice LF UP a FN Olomouc v období od září 1999 doprosince 2002.Zhodnotili jsme ultrazvukové nálezy u jednotlivých očí a sledovali jsme výslednoucentrální zrakovou ostrost (CZO).U očí s výslednou CZO 6/60 a horší byl sklivec častěji bez ablace zadní plochy čipouze s částečnou ablací zadní plochy. V této skupině byl i častější nález ztluštěníchoroidey.Nález nekompletní nebo nepřítomné ablace zadní plochy sklivce a ztluštění choroideyby mohly být prognosticky nepříznivým ultrazvukovým nálezem u endoftalmitidy.

Klíčová slova:
ultrazvuk, endoftalmitida

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2004 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se